Trådløs kommunikasjon (DAT610)

Trådløs kommunikasjon har oppnådd stadig større popularitet de siste to tiårene, og har allerede blitt en viktig del av hverdagen vår. Dette emnet er rettet mot å gi en oversikt over de viktigste prinsippene og de nyeste teknologiene som muliggjør vanlig trådløs kommunikasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DAT610

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet beskriver en kort historikk, hovedprinsippene og systemarkitektur for trådløs og mobil kommunikasjon og utviklingen mot dagens systemer. Ulike teknikker og teknologier for fysisk lag (f.eks trådløs kanal og modulering) og datalinklaget (f.eks mediaaksesskontroll og feilkontroll) er beskrevet. Nettverks- og transportlag er kort behandlet med et spesielt fokus på de videre utfordringene og begrensningene gitt av den trådløse kommunikasjonen. Ulike trådløse kort- og mellomdistansenettverksarkitekturer, som IEEE 802.11 (Wi-Fi) og IEEE 802.15 (Bluetooth og ZigBee), presenteres. Det gis en innføring i mobilarkitekturene (dvs. GSM, UMTS, LTE og 5G). Langdistansenettverksarkitekturer med lavt energiforbruk (dvs. LoRa / LoRaWAN, NB-IoT og LTE-M) presenteres også. Sikkerhetstruslene og tilgjengelige sikkerhetsverktøy og teknikker i trådløse nettverk vil også bli diskutert. I tillegg presenteres også enkelte trådløse og mobile applikasjoner og tjenester, som for eksempel Internet of Things (IoT), Multi-access Edge Computing, Industry 4.0 og Smart City.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Grunnleggende kunnskap om trådløs kommunikasjon
  • Utfordringer og protokoller for trådløse nettverk
  • Designprinsipper for mobile og trådløse nettverk
  • Internasjonale standarder for trådløse nettverk

Ferdigheter:

  • Identifisere ytelsen, påliteligheten og sikkerhetsutfordringene i et trådløst kommunikasjonsmiljø
  • Evaluere og velge riktig trådløs nettverksteknologi for en gitt applikasjon og et gitt miljø
  • Utforme enkle trådløse nettverksprotokoller

Generelle kompetanse:

  • Forstå de grunnleggende teknologiene i trådløse nettverk
  • Forstå de teoretiske og praktiske muligheter og problemstillinger i ulike trådløse kommunikasjonsteknologier

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektrapport og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt
Rapport 3/10 Bokstavkarakterer Alle

Prosjektrapport teller 30 % og skriftlig eksamen teller 70 % på total karakter. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Prosjektet gjennomføres i gruppe. Hvis en kandidat ikke består skriftlig eksamen, kan han/hun ta dette som kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Prosjektrapporten må tas om igjen neste gang emnet undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringer

Obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Gjennomføring av indivduelle obligatoriske øvinger skal gjøres til de tider som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gianfranco Nencioni

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke, i tillegg til arbeid med øvinger og prosjektoppgave.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Trådløs kommunikasjon (MID260_1) 10

Åpent for

Datateknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto