Hopp til hovedinnhold

Trådløs kommunikasjon DAT610

Trådløs kommunikasjon har oppnådd stadig større popularitet de siste to tiårene, og har allerede blitt en viktig del av hverdagen vår. Dette emnet er rettet mot å gi en oversikt over de viktigste prinsippene og de nyeste teknologiene som muliggjør vanlig trådløs kommunikasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DAT610

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Grunnleggende kunnskap om trådløs kommunikasjon
  • Utfordringer og protokoller for trådløse nettverk
  • Designprinsipper for mobile og trådløse nettverk
  • Internasjonale standarder for trådløse nettverk

Ferdigheter:

  • Identifisere ytelsen, påliteligheten og sikkerhetsutfordringene i et trådløst kommunikasjonsmiljø
  • Evaluere og velge riktig trådløs nettverksteknologi for en gitt applikasjon og et gitt miljø
  • Utforme enkle trådløse nettverksprotokoller

Generelle kompetanse:

  • Forstå de grunnleggende teknologiene i trådløse nettverk
  • Forstå de teoretiske og praktiske muligheter og problemstillinger i ulike trådløse kommunikasjonsteknologier
Innhold
Emnet beskriver en kort historikk, hovedprinsippene og systemarkitektur for trådløs og mobil kommunikasjon og utviklingen mot dagens systemer.  Ulike teknikker og teknologier for fysisk lag (f.eks trådløs kanal og modulering) og datalinklaget (f.eks mediaaksesskontroll og feilkontroll)  er beskrevet. Nettverks- og transportlag er kort behandlet med et spesielt fokus på de videre utfordringene og begrensningene gitt av den trådløse kommunikasjonen. Ulike trådløse kort- og mellomdistansenettverksarkitekturer, som IEEE 802.11 (Wi-Fi) og IEEE 802.15 (Bluetooth og ZigBee), presenteres. Det gis en innføring i mobilarkitekturene (dvs. GSM, UMTS, LTE og 5G). Langdistansenettverksarkitekturer med lavt energiforbruk (dvs. LoRa / LoRaWAN, NB-IoT og LTE-M) presenteres også. Sikkerhetstruslene og tilgjengelige sikkerhetsverktøy og teknikker i trådløse nettverk vil også bli diskutert. I tillegg presenteres også enkelte trådløse og mobile applikasjoner og tjenester, som for eksempel Internet of Things (IoT), Multi-access Edge Computing, Industry 4.0 og Smart City.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Innleveringer, prosjektrapport og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringer 20/100 A - F Alle.
Prosjektrapport 20/100 A - F Alle.
Skriftlig eksamen 60/100 4 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Innleveringer teller 20 %, prosjektrapport teller 20 % og skriftlig eksamen teller 60 % på total karakteren. Alle tre deler må være bestått for å få karakter i emnet. Prosjektet gjennomføres i gruppe.Hvis en kandidat ikke består innleveringsoppgavene eller skriftlig eksamen, kan han/hun ta dette som kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Prosjektrapporten må tas om igjen neste gang emnet undervises.

Fagperson(er)
Faglærer: Gianfranco Nencioni
Ansvarlig laboratorieøvelser: Ali Gohar
Emneansvarlig: Gianfranco Nencioni
Emneansvarlig: Gianfranco Nencioni
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
4 timer forelesning per uke, i tillegg til arbeid med øvinger og prosjektoppgave.
Åpent for
Datateknologi - Master program Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Trådløs kommunikasjon (MID260) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto