Signaler og systemer (ELE300)

Emnet gir en grunnleggende forståelse av lineære systemer, både tidskontinuerlige og tidsdiskrete. Dette er et essensielt verktøy for forståelse av fysiske systemer, samt ved behandling av all slags målesignaler.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ELE300

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Grunnleggende begrepsapparat for tidsdiskrete og kontinuerlige signaler og systemer (inkl. linearitet, tidsinvarians, kausalitet og stabilitet), konvolusjon (folding), differanse- og differensialligninger, impulsrespons, transformer (Fourier-, Z- og Laplacetransform), frekvensplananalyse, overføringsfunksjoner og frekvensrespons.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Å forstå og gjøre rede for sammenheng mellom tidskontinuerlige og tidsdiskrete signaler og hvilken rolle tidsdiskret signalbehandling spiller i behandling av tidskontinuerlige signaler.
  • Å resonnere og fremføre argumenter knyttet til fagets sentrale begreper, i første rekke sammenhengen mellom inn- og ut- signal for lineære tidsinvariante systemer.

Ferdigheter:

  • Å bruke matematiske metoder, både i tidsdomenet og i transformdomenet, til beregning av inn-/ut-relasjoner for lineære tidsinvariente systemer.
  • Å bruke Matlab til enkle signalbehandlingsoppgaver

Generell kompetanse:

  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av grunnleggende signal- og systemteori.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT200 Matematiske metoder 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Matematisk formelsamling (Rottmann),

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regne-/Data øvinger
Det gis 9 øvinger hvorav minst 6 må være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tom Ryen

Emneansvarlig:

Sven Ole Aase

Arbeidsformer

5-6 timer forelesninger og 2 timer data-øvinger med bruk av Matlab samt regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Signaler og systemer (BIE250_1) 10

Åpent for

Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto