Hopp til hovedinnhold

Signaler og systemer ELE300

Emnet gir en grunnleggende forståelse av lineære systemer, både tidskontinuerlige og tidsdiskrete. Dette er et essensielt verktøy for forståelse av fysiske systemer, samt ved behandling av all slags målesignaler.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ELE300

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Å forstå og gjøre rede for sammenheng mellom tidskontinuerlige og tidsdiskrete signaler og hvilken rolle tidsdiskret signalbehandling spiller i behandling av tidskontinuerlige signaler.
  • Å resonnere og fremføre argumenter knyttet til fagets sentrale begreper, i første rekke sammenhengen mellom inn- og ut- signal for lineære tidsinvariante systemer.

Ferdigheter:

  • Å bruke matematiske metoder, både i tidsdomenet og i transformdomenet, til beregning av inn-/ut-relasjoner for lineære tidsinvariente systemer.
  • Å bruke Matlab til enkle signalbehandlingsoppgaver

Generell kompetanse:

  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av grunnleggende signal- og systemteori.
Innhold
Grunnleggende begrepsapparat for tidsdiskrete og kontinuerlige signaler og systemer (inkl. linearitet, tidsinvarians, kausalitet og stabilitet), konvolusjon (folding), differanse- og differensialligninger, impulsrespons, transformer (Fourier-, Z- og Laplacetransform), frekvensplananalyse, overføringsfunksjoner og frekvensrespons.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MAT200 Matematiske metoder 2
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator. , Matematisk formelsamling (Rottmann)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Regne-/Data øvinger
Det gis minst 6 øvinger hvorav minst 4 må være godkjent av faglærer innen angitt frist.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: John Håkon Husøy
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
5-6 timer forelesninger og 2 timer data-øvinger med bruk av Matlab samt regneøvinger.
Åpent for
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Signaler og systemer (BIE250) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto