Hopp til hovedinnhold

Styringsteknikk ELE310

Faget gir en introduksjon til programmering av PLS (Programmerbar Logisk Styring) ved stigediagram (ladder), strukturert tekst (ST) og sekvensielle funksjonskart (SFC).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ELE310

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte
  • Forstå konseptet med programmerbare logiske styringer og anvendelsen av disse.
  • Å kunne lese et styrestrømskjema og implementere en PLS-kode som tilsvarer logikken i styrestrømskjemaet.
  • Få en introduksjon til 3-fasesystemer
  • Å kunne kople opp motorer etter hovedstrømskjema og kople opp logikk for styring av disse med releer og kontaktorer.
  • Å kunne bruke PC-programvare for utvikling av PLS-kode i form av ladder (LD), funksjonsblokker (FB), strukturert tekst (ST) og sekvensielle funksjonskart (SFC) for et gitt styringsproblem.
  • Etter å ha tatt dette emnet vil studenten ha etablert et fundament for forståelse av grunnleggende PLS-programmering.
  • Forstå prinsippet bak og virkemåte av forskjellige type motorer
Innhold
Introduksjon til programmering av PLS (Programmerbar Logisk Styring) ved stigediagram (ladder), strukturert tekst (ST) og sekvensielle funksjonskart (SFC). Introduksjon til forskjellige typer motorer og 3-fasesystemer.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Teori-og laboratorieøvinger

10 laboratorieøvinger. 7 av 10 må være godkjent.

8 regneøvinger. 7 av 8 må være godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Karl Skretting
Emneansvarlig: Karl Skretting
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
4 timer forelesninger og 4 timer regneøvinger/labøving pr. uke.
Åpent for
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Styringsteknikk (BIE290) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto