Hopp til hovedinnhold

Signalbehandling ELE500

Vi er omgitt av digital signalbehandling i vår digitale hverdag. Eksempler på områder som benytter digital signalbehandling er overføring og lagring av digitale data (for eksempel jpeg, mpeg, mp3) samt tolkning og analyse av alt fra medisinske data til seismiske signaler, telekommunikasjon og mye annet. Dette emnet tar for seg fundamentale metoder og teknikker for digital signalbehandling


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ELE500

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap: 

  • Studenten skal forstå hvordan signaler kan studeres i tid- og frekvensplan, og hvordan man benytter transformer for å omforme data fra et plan til et annet. Studenten skal ha en forståelse for hensikten ved digital filtrering, og hvordan man gjør dette, samt noe kunnskap om hvordan man konstruerer filtre. Studenten skal også ha en forståelse av stokastisk signalanalyse og hvorfor og hvordan dette kan være nyttig. En del forskjellige teknikker skal beherskes.

Ferdigheter: 

  • Studenten skal kunne bruke matematiske og statistiske metoder i analyse og konstruksjon av signalbehandlingssystemer samt evne å bruke programmeringsverktøyet Matlab i simulering av slike systemer.

Generell kompetanse: 

  • Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha en forståelse for de fundamentale signalbehandlingskonsepter på overornet nivå, samt en grunnleggede persepsjon av mulige anvendelsesområder.
Innhold
Tidsdiskrete signaler og systemer. Analyse av lineære, tidsinvariante (LTI) systemer. Fourier- og Z-transformen. Analyse, syntese og realisering av digitale filter. Sampling og rekonstruksjon av signaler. Stokastisk signalanalyse, lineær prediksjon og Wienerfiltrering, multirate-signalbehandling og adaptive filter.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Øvinger
7 av 10 øvinger  må være godkjent av faglærer innen angitt frist.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: John Håkon Husøy
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
5-6 timer forelesninger og 2 timer regneøving. 
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Robotteknologi og signalbehandling, master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Signalbehandling (MIK100) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto