Hopp til hovedinnhold

Innføring i engelsk språk ENG145

Emnet gir studentene en innføring i teoretisk engelsk grammatikk, språklære og sentral terminologi for å beskrive setningselementer, setningstyper, leddsetninger, adverbialer og det engelske verbsystemet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ENG145

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne

 • identifisere de ulike elementene i en engelsk setning
 • identifisere de ulike engelske leddsetningstypene
 • identifisere de tre ulike engelske setningstypene
 • identifisere struktur, språklig presisjon og tekstbinding i skriftlige tekste
 • identifisere viktige områder innen engelsk grammatikk og språkbruk som byr på problemer for norske engelskstudenter

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne

 • bruke de tre ulike engelske setningstypene for å oppnå variasjon i språket
 • bruke teknikker for å oppnå presisjon i språk og tekstbinding
 • bruke grammatisk terminologi på en korrekt måte til å beskrive engelsk grammatikk og språkbruk
 • forklare viktige områder innen engelsk grammatikk og språkbruk som byr på problemer for norske engelskstudenter
 • bruke artikler og pronomen, presens, fortids- og fremtidsformer av aktive og passive verbformer, samt de engelske modale hjelpeverbene, på en korrekt måte
 • analysere og diskutere engelsk grammatikk og språkbruk i korte, skriftlige tekster
 • ta i bruk oppslagsverk og grammatikkbøker for å forbedre sin skriftlige engelsk

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne

 • beskrive strukturer i det engelske språket, og gjøre rede for korrekt språkbruk ved hjelp av terminologi fra faglitteratur og seminarer
 • benytte varierte setningstyper, og uttrykke seg skriftlig på en tydelig, nøyaktig og konsis måte
Innhold
Emnet gir studentene en innføring i teoretisk engelsk grammatikk, språklære og sentral terminologi for å beskrive setningselementer, setningstyper, leddsetninger, adverbialer og det engelske verbsystemet. Emnet tar opp flere momenter som ofte gir norske engelskstudenter problemer, spesielt forskjeller i bruken av pronomen og artikler, samt presens, fortids- og fremtidsformer, de modale hjelpeverbene, og passivformer. Studentene skal analysere og diskutere engelsk språkbruk i korte, skriftlige tekster. I tillegg skal studentene lære å bruke teknikker for å oppnå presisjon i språk og tekstbinding.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Kurset forutsetter solid kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk.
Eksamen / vurdering

Midtsemester hjemmeeksamen og skriftlig vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Midtsemester hjemmeeksamen 3 Timer A - F
Skriftlig vurdering 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Ferdigheter i engelsk språk og akademisk skriving utgjør grunnlag for vurdering i tillegg til kursinnholdet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Regelmessig oppmøte anbefales sterkt, da praktiske øvelser utgjør en viktig del av kurset.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Nancy Marie Wood
Studiekoordinator: Margrethe Melin
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Studiekoordinator: Signe Ekenberg
Arbeidsformer
To forelesninger og et arbeidsseminar hver uke.
Åpent for
Åpent for alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Åpent for årskursstudenter i engelsk ved IKS. Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Innføring i engelsk språk (LENG145) 15
Innføring i engelsk språk (ENG100) 10
Innføring i engelsk språk (MENG100) 10
Engelsk språkbruk med didaktikk (ENG180) 5
Engelsk språkbruk med didaktikk (MENG180) 5
Innføring i engelsk språk (ÅEN100) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto