Engelsk fonetikk og fonologi (ENG195)

Emnet gir en bred innføring i engelsk fonetikk og fonologi, og ulike varianter av engelsk uttale. Det gir kunnskap om lydsystemene til to engelske uttalevarianter (Received Pronunciation og General American), med fokus på intonasjon så vel som konsonanter og vokaler. I tillegg gir kurset en oversikt over temaer som uttalevariasjon, lydendring og internasjonale varianter av engelsk. Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og terminologi innen fonetikk og fonologi, kombinert med praktiske øvelser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ENG195

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir en bred innføring i grunnleggende begreper og terminologi innen engelsk fonetikk og fonologi. Studentene skal gjennom studiet få en grad av kjennskap til lydsystemene til to engelske uttalevarianter (RP og GA) med fokus på konsonanter, vokaler, trykk, sammenhengende tale og intonasjon, så vel som kjennskap til internasjonale varianter av engelsk (World Englishes). I tillegg er fonemiske transkripsjoner en viktig del av emnet. Mye oppmerksomhet er viet evnen til å gjenkjenne og tolke ulike fenomener i sammenhengende tale, lyddistinksjoner og ulike intonasjonsmønstre i talen både til de som har engelsk som morsmål og til de som ikke har det. Slike øvelser skal forbedre studentenes uttale og kommunikative kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha kunnskap om

 • det engelske lydsystemet
 • prosesser som skjer i sammenhengende engelsk tale
 • de forskjellige engelske intonasjonsmønstre og deres funksjoner
 • hovedforskjellene mellom britisk og amerikansk engelsk uttale, basert på modellaksentene Received Pronunciation (RP) og General American (GA)
 • hovedforskjellene mellom disse og andre aksenter av engelsk, og begrepet lydendring
 • de vanligste uttaleproblemene i engelsk som fremmedspråk, spesielt i en norsk kontekst

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne

 • forklare hvordan lydene artikuleres
 • lese og produsere fonemiske transkripsjoner
 • identifisere prosesser som skjer i sammenhengende engelsk tale
 • forklare de grunnleggende funksjonene engelsk intonasjon har
 • identifisere de to uttalevariantene RP og GA, og beskrive forskjellene mellom dem
 • forklare hvorfor noen aspekter av engelsk uttale er vanskelige for elever/studenter med annet morsmål, spesielt norsk

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne

 • forstå hvordan språklyder skaper mening
 • bruke sin kunnskap om engelsk fonetikk og fonologi til å forbedre sin egen uttale, til videre språk- og lingvistikkstudier og i undervisning
 • forstå hvordan engelske aksenter varierer og forandrer seg
 • beherske korrekt akademisk engelsk språkbruk

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter solid kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk.

Eksamen / vurdering

Midtsemesterprøve og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Midtsemesterprøve 1/3 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Muntlig eksamen 2/3 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.Ferdigheter i engelsk språk og akademisk skriving utgjør grunnlag for vurdering i tillegg til kursinnholdet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte på minst fem gruppetimer, Innlevering av tre korte hjemmearbeid

Regelmessig oppmøte anbefales sterkt, da praktiske øvelser utgjør en viktig del av kurset.

For å kunne gå opp til muntlig eksamen må studenten ha fått godkjent tre hjemmearbeid. I tillegg må studenten ha møtt opp til minst fem gruppetimer.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Oliver Martin Traxel

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger og arbeidsseminar i grupper. Selvstendig arbeid med oppgaver.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Engelsk fonetikk og intonasjon (ENG140_1) 10
Engelsk fonetikk og intonasjon (MENG140_1) 10
Engelske ord og lyder (ÅEN140_1) 10
The Sounds of English (ÅEN140_2) 10
Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195_1) 15

Åpent for

Alle lektor- og bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Åpent for årskursstudenter i engelsk ved IKS. Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto