Hopp til hovedinnhold

Integrerte energisystemer ENP150

Energi kommer fra både fornybare og ikke-fornybare kilder. I dette kurset vil du få en innføring i hvordan disse ulike kildene kan integreres i et integrert energisystem.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ENP150

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Læringsutbytte
Dette kurset skal gi studentene en bred og grunnleggende forståelse om integrerte energisystemer; de skal ha fått en oversikt og forståelse for generering og distribusjon av energi for ulike nettverk med både sentraliserte og distribuerte produksjonsenheter og de skal forstå effekten av fornybar energi i form av stabilitet på elektriske nettverk og behovet for en miks av "dispatchable og intermittent" energigenerering. I tillegg skal studentene få kunnskap om samspillet mellom elnettet, fjernevarmenettet, gassnettet og energilagring.
Innhold
Kurset gir generell kunnskap om integrerte energisystemet og effekten av intermittende fornybar energi på systemets stabilitet. Følgende aspekter av integrerte energisystemer vil bli diskutert:
  • Sentraliserte og distribuerte systemer
  • Intermittent og kontrollert generering
  • Samspillet mellom ulike nett for energidistribusjon (elektisitet, varme, gass)
  • Fordeler og ulemper medstore sentrale nett og såkalt mikrogrid
  • Overvårking og kontroll av distribusjonsnett ved hjelp av datainnsamling og analyse
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Minst 2 obligatoriske innleveringsoppgaver
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Homam Nikpey Somehsaraei
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
Forelesninger og innlevering av obligatoriske øvinger (gruppearbeid).
Åpent for
Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto