Hopp til hovedinnhold

Fysikklaboratorium FYS210

Kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i eksperimentelle målemetoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS210

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:

- Forstå at det knytter seg forskjellige typer usikkerhet til eksperimentelle måledata.

- Kunne håndtere standard prosedyrer for feilforplanting.

- Kunne anvende statistiske metoder for analyse og presentasjon av måledata.

- Ha tilegnet seg grunnleggende eksperimentelle ferdigheter med fokus på nøyaktighet.

- Ha fått grunnleggende trening i rapportskriving.

Innhold

Problemstillingene som blir behandlet, omfatter bruk av grunnleggende statistisk analyse, drøfting av tilfeldig og systematisk måleusikkerhet, teori for feilforplanting, dimensjonsanalyse, presentasjon av måledata osv.. Rapportskriving.

Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og laboratorierapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer A - F
Laboratorierapport 2/5 A - F

Skriftlig avsluttende eksamen på 4 timer: 60%Laboratorierapport: 40%Alle deler må være bestått for å oppnå en endelig karakter i emnet.Kandidater med ikke-bestått på laboratorierapporten kan ta denne på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringsoppgaver
I alt 8 laboratorieoppgaver skal gjennomføres. De 7 første oppgavene er obligatoriske arbeidskrav.  Den 8. og siste oppgaven vil bli vurdert med en vekt tellende 40% av sluttkarakteren i emnet.  Alle delene må være bestått for å bestå emnet. Plan for gjennomføring av laboratorieoppgavene vil bli publisert på Canvas ved semesterstart.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Olena Zavorotynska
Ansvarlig laboratorieøvelser: Anna Cecilie Åsland
Faglærer: Stian Penev Ramsnes
Arbeidsformer
Inntil fire timer forelesning pr. uke og åtte obligatoriske laboratorieøvinger som alle skal gjennomføres og godkjennes. Den siste laboratorieøvingen med rapport vil også bli vurdert og utgjør 40% av sluttkarakteren i emnet .Frivillige regneøvinger. 
Åpent for
På grunn av begrenset kapasitet har kun studenter på bachelorprogram i matematikk og fysikk tilgang. Et begrenset antall plasser kan være tilgjengelig for studenter fra andre bachelorprogram etter søknad.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fysikklaboratorium (BIT170) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto