Hopp til hovedinnhold

Institutt for matematikk og fysikk

Institutt for matematikk og fysikk (IMF) driv med forsking og undervising innanfor dei naturvitskaplege fagområda matematikk, statistikk og fysikk.

Publisert: Endret:
Fakta
Vitskaplege tilsette

40

Studentar

500

Besøksadresse

Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger Kjølv Egelands hus, E-blokk (5. etg)

Tina studerer matematikk og fysikk.

Om Institutt for matematikk og fysikk (IMF)

Instituttet er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet. Vi tilbyr studium frå bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad.

IMF har ansvar for all grunnleggjande undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Våre studentar kan velge mellom meir enn 35 naturvitenskaplege emne. Forskingsmiljøet vårt er ambisiøst, og posisjonerer UiS i både nasjonalt og internasjonalt landskap.

Kontakt oss

Instituttleder
51831874
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Kontorsjef
51831103
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN
seniorkonsulent
51831715
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Overingeniør
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Laboratorium IKBM

Studietilbod

Institutt for matematikk og fysikk tilbyr fire studieprogram og våre studentar kan velge mellom meir enn 35 naturvitenskaplege emne. I tillegg tilbyr vi ph.d.-program i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Årsstudium i matematikk

Synes du matematikk er spennande og morsomt? Har du ei spesiell interesse for tall? Er du i tillegg systematisk og teoretisk anlagt? Då kan vårt årsstudium i matematikk være noko for deg.    

5-årig master 

Matematikk og fysikk utgjer det fundamentale grunnlaget for alle teknologiske og naturvitskaplege fag. Solid kompetanse i desse to basalfagene er etterspurd i ein aukande mengde bransjar. 

Har du generell studiekompetanse, men manglar fordjuping i realfag? Ein kan komme inn på 5-årig master i matematikk og fysikk om ein tek realfagskurset (helårig eller halvårig).

2-årig master 

Fysikk og matematikk utgjer basis for all teknologisk utvikling. Studentar på masterprogrammet i matematikk og fysikk får avansert kunnskap om modellering av matematisk-fysiske system. 

Lektor i realfag 8-13 

Ulike kombinasjoner av matematikk-, fysikk- og kjemiemner kan kombineras til ei lektorutdanning i realfag, med integrert didaktikk og pedagogikk. Er du nysgjerrig og interessert i korleis alt heng saman? Likar du å formidle? Då kan lektorutdanninga være noko for deg. 

Ph.d. - Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk 

Doktorgradsstudiet i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk har fordjupingar innan informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling, datateknikk, matematisk statistikk, matematisk analyse, matematisk fysikk, algebraisk geometri, materialfysikk og subatomar fysikk og kosmologi. Doktorgradsstudiet er knytta til forskinga innanfor kvart av disse spesialiseringsområda.

Forsking

Våre forskingsmiljø samarbeider på tvers av felt for å bidra til utvikling av matematikk, statistikk og fysikk.

Foto fra innsiden av partikkelakselleratoren Large Hadron Collider i CERN, Sveits. Foto: CERN

IMF har forsking innanfor seks hovudområde:

Algebraisk geometri 

Algebraisk geometri er ein del av matematikken som klassisk er vigd studiet av løysingsmengdene til polynomielle likningar i fleire variable, såkalte algebraiske varietetar. Moderne algebraisk geometri inkluderer òg studiet av meir abstrakte strukturar. 

Kompleks og harmonisk analyse 

Feltet for kompleks analyse fokuserer på studium av kalkulus som involverer komplekse tal. 

Matematisk statistikk 

Gruppa innanfor matematisk statistikk konsentrerer seg om følgjande forskingsfelt: Analyse av forløpsdata, statistisk prosesskontroll, medisinsk statistikk, statistisk modellering av meteorologiske prosessar, beregningsorientert statistikk og økonometrisk tidsrekkeanalyse. 

Matematisk fysikk 

I breiaste forstand kan matematisk fysikk tolkast som anvendelse av strenge matematiske metodar til problemstillingar i fysikk. 

Materialfysikk 

Forskingsaktivitetane innen materialfysikk-gruppa er fokusert på strukturen og dynamikken til nye materialar. 

Teoretisk subatomar fysikk og kosmologi 

Så vidt me veit er kvarkane til standardmodellen, leptoner og gauge-bosoner dei grunnleggjande byggeblokkene i materien. Materie kan eksistera i ulike former, fasar som oppstår ved ulike temperaturar og tettleik. Og akkurat som vatna kan smelta, koka eller frysa, kan òg materie gjennomgå faseovergangar ved temperaturendringar.

Våre forskingsmiljø med internasjonale kollegar har søkt status som Senter for fremragende forskning (SFF) for Quark Lab - centre for fundamental physics research

Les meir om dei ulike områda på våre forskingssider for matematikk og fysikk.

Professor Anders Tranberg ser for seg å utdanne ingeniører innen astronomi - se mer om fremtidens yrker innen matematikk og fysikk.

Aktuelt frå instituttet

Framtidens yrker: Romfartsingeniør

– Etter hvert som menneskeheten beveger seg mer bortenfor vår egen klode, vil vi trenge en ny yrkesvei: «Romfartsingeniø...

Ph.d. - program i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap v...

UiS-forskere i partikkelfysikk og kosmologi får forskningspris

Et ungt og ambisiøst forskningsmiljø som har bidratt til at UiS har posisjonert seg i det nasjonale og internasjonale la...

Samler kjernefysikerne til workshop

UiS-forskere tar sikte på både å presentere og utfordre ideer for kjernefysisk forskning det neste tiåret.

Heidra for framifrå forsking i moderne fysikk

Fyrsteamanuensis Aleksi Kurkela vart heidra då han vart tildelt Zimányi-medaljen under Quark Matter-konferansen 2019 i K...

Statistikere ved UiS utviklet smittetrendanalyse

Stavanger Aftenblads koronaoversikt har fått statistikk utviklet ved UiS.

Digital realfagsturné

12 vidaregåande skular har fått skreddarsydde opplegg i matematikk, fysikk og statistikk.

Kvarker til folket

Vil du lære mer om de minste byggesteinene i naturen? UiS har invitert tre av verdens fremste fysikere til å fortelle me...

Metoden hans ble brukt i et dystert regnestykke

Da The Economist ville regne ut hvor mange reelle dødsfall koronapandemien har medført verden over, så de til en algorit...

Kåret til en av årets Stavanger-ambassadører

Førsteamanuensis Alexander Rothkopf ved Institutt for matematikk og fysikk mottok pris for å ha brakt Stavanger ut til v...

Tildelt pris for fremragende undervisning

Sigbjørn Hervik er blant vinnerne av årets undervisningspriser fra Olav Thon-stiftelsen.

Relaterte saker

Introduction to Data Science E-DAT540

This new online course enables you to become familiar with basic tools and processes used in Data Science, and work thro...

Semantic technologies E-MDS100

This new online course gives an introduction to the most important semantic technologies with the aim of offering practi...

Advanced energy conversion technologies E-PET640

This new online course provides you with deeper knowledge about the challenges of the energy transition with special foc...

Digital realfagsturné

12 vidaregåande skular har fått skreddarsydde opplegg i matematikk, fysikk og statistikk.

Statistikere ved UiS utviklet smittetrendanalyse

Stavanger Aftenblads koronaoversikt har fått statistikk utviklet ved UiS.

Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du informasjon om det å skrive bachelor- og masteroppgave som det er viktig at du setter deg inn i.

Heia John-Sigvard!

Miljøteknologistudenten John-Sigvard vil jobbe med bærekraftige løsninger i energibransjen.

Interessert i partikkelfysikk?

Sammen med leder av skolelaboratoriet i realfag ved UiS, Inge Christ, viser overingeniør i fysikk, Nils Henrik Kolnes, h...

Fant missing link i velbrukt fysikk-modell

Etter at modellen – som brukes for å måle massen til protoner og nøytroner – er blitt brukt av astrofysikere i nesten 50...

Fotballspillere løper mer når de vinner

Viking-spillerne løp 600 meter lengre i kamper de vant sammenlignet med kamper laget tapte. Det viser en bacheloroppgave...

Alumniportrett: Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

KIS - Kjemi i Stavanger

KIS er linjeforeningen for deg som studerer bachelor eller master i Kjemi og miljø, biologisk kjemi eller master i miljø...

UiS bidrar til betre matematikkundervisning i Malawi

Tilfeldigheiter gjorde at Arne Jakobsen søkte NORAD om støtte til eit matematikkprosjekt i Malawi. Fem år seinare ser ha...

Framtidens yrker: Romfartsingeniør

– Etter hvert som menneskeheten beveger seg mer bortenfor vår egen klode, vil vi trenge en ny yrkesvei: «Romfartsingeniø...

Framtidens yrker

Verden er alltid i endring. Hvilke yrker blir det behov for i framtiden? Det er vanskelig å spå, og vi har ingen krystal...