Hopp til hovedinnhold

Faststoffysikk FYS540

Emnet skal gi et nødvendig grunnlag i faststoffysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS540

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Struktur og krystallografi: Bravais-gitter, enhetsceller, krystallsystem, punktgrupper og romgrupper.  Defekter.

Bånd-teori: Kvantemekanisk grunnlag, Kronig-Penney modellen, tilstandstetthet, beregninger.

Kvasipartikler: eksitoner, metaller og Fermi-gass, halvledere, kvantesperringer, kvasipartiker i magnetfelt.

Kvantiserte bølger: fononer, koherente tilstander, energitetthet

Partikkelvekselvirkninger: fononer, fotoner og/eller elektroner; termisk og elektrisk ledningsevne.

Kompleks susceptibilitet: dielektrika, Krames-Kronig, polaritoner, optikk

Spinn og magnetiske system: magnetiske strukturer, Ising modellen, kritiske fluktuasjoner, domener, spinnbølger, spinn-spinn vekselvirkninger

Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne forstå, og bruke, basal krystallografisk beskrivelse av faste stoff.
  • Ha god forståelse for bånd-konseptet og hvordan dette anvendes i beskrivelsen av faste stoff, herunder metaller og halvledere.
  • Benytte kvantiseringsprisippet til å beskrive transportegenskaper av, og vekselvirkninger mellom, kvasipartikler.  Ha fått innsikt i, kunne redegjøre, og utføre beregninger for dielektriske og magnetiske systemer samt grunnleggende vekselvirkninger i slike.
Forkunnskapskrav
FYS320 Kvantemekanikk
Anbefalte forkunnskaper
FYS320 Kvantemekanikk, FYS330 Mikrofysikk
Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen med presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 2/3 30 Minutter Bokstavkarakterer Matematisk formelsamling (Rottmann)
Obligatoriske presentasjoner 1/3 Bokstavkarakterer

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eva Rauls
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer

6 timer forelesning/seminar/studentpresentasjoner per uke.

Undervisningsspråk: Engelsk.

Åpent for
Matematikk og fysikk, master Matematikk og fysikk, femårig integrert master
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto