Hopp til hovedinnhold

Generell relativitetsteori og kosmologi FYS600

Emnet gir en innføring i den generelle relativitetsteorien og dens kosmologiskekonsekvenser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS600

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
Studentene skal beherske de fysiske prinsippene og den matematiske formalismen til den generelle relativitetsteorien og kjenne til dens viktigste fysiske konsekvenser. De skal ha kjennskap til grunnleggende kosmologiske prinsipper og sentrale kosmologiske modeller. De skal kunne forstå faglitteratur på området og selvstendig kunne bruke teorien til analysere enkle kosmologiske problemstillinger.
Innhold
Ekvivalensprinsippet, metrikk, krumt tid-rom, tensor-regning, Einsteins feltlikninger, Schwarzschild-løsningen, tester av generell relativitetsteori, relativistiske stjerner, gravitasjonskollaps, svarte hull, gravitasjonsbølger, homogene og isotrope universmodeller, det tidlige univers.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
FYS110 Astronomi, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, FYS500 Analytisk mekanikk og feltteori, MAT500 Matematisk modellering
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Alex Bentley Nielsen
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesninger og regneøvelser pr. uke.
Åpent for
Byplanlegging - Master Datateknologi - Master program Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto