Hopp til hovedinnhold

Generell relativitetsteori og kosmologi FYS600

Emnet gir en innføring i den generelle relativitetsteorien og dens kosmologiske konsekvenser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS600

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Ekvivalensprinsippet, metrikk, krumt tid-rom, tensor-regning, Einsteins feltlikninger, Schwarzschild-løsningen, tester av generell relativitetsteori, relativistiske stjerner, gravitasjonskollaps, svarte hull, gravitasjonsbølger, homogene og isotrope universmodeller, det tidlige univers.
Læringsutbytte
Studentene skal beherske de fysiske prinsippene og den matematiske formalismen til den generelle relativitetsteorien og kjenne til dens viktigste fysiske konsekvenser. De skal ha kjennskap til grunnleggende kosmologiske prinsipper og sentrale kosmologiske modeller. De skal kunne forstå faglitteratur på området og selvstendig kunne bruke teorien til analysere enkle kosmologiske problemstillinger.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
FYS110 Astronomi, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, FYS500 Analytisk mekanikk og feltteori, MAT500 Matematisk modellering
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Alex Bentley Nielsen
Timelærer: Jahed Abedi
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesninger og regneøvelser pr. uke.
Åpent for
Byplanlegging, master i teknologi Datateknologi, master i teknologi/siv.ing. Miljøteknologi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk, master i teknologi/siv.ing. Matematikk og fysikk, master Matematikk og fysikk, femårig integrert master Offshore Field Development Technology, master i teknologi/siv.ing. Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marin- og offshoreteknologi, master i teknologi/siv.ing. Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering, master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. Teknisk samfunnssikkerhet, master i teknologi/siv.ing. Risk Management, Master's Degree Programme (master i teknologi/siviling.)
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto