Hopp til hovedinnhold

Kvantefeltteori FYS610

Emnet gir en innføring i Kvantefeltteori.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS610

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Læringsutbytte
Se den engelske beskrivelsen
Innhold
se den engelske beskrivelsen
Forkunnskapkrav
FYS320 Kvantemekanikk
Anbefalte forkunnskaper
FYS330 Mikrofysikk, FYS500 Analytisk mekanikk og feltteori, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT300 Vektoranalyse, MAT500 Matematisk modellering
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Alexander Karl Rothkopf
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
Seks timer forelesninger og regneøvelser per uke.
Åpent for
Byplanlegging - Master Datateknologi - Master program Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto