Coaching og treneryrke (IDR235)

Gjennom praktiske erfaringer og refleksjon gir emnet studentene ferdigheter og kompetanse knyttet til utøvelse av treneryrket/personlig treneryrket. Praksis gjennomføres hos en av våre samarbeidspartnere eller i klubb/treningssenter der studenten har inngått egen avtale. Refleksjon knyttet til etiske problemstillinger og antidoping inngår også i emnet. Praksis vil i hovedsak gjennomføres 2 dager i uken fra januar-april. Tidspunktet for praksis må påregnes å gå utover kvelder (uke 4-12 minus vinterferien). Studentene skal gjennomføre/lede minst 20 treningsøkter/PT timer etter avtale med praksissted.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR235

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Praksis ved idrettsklubb eller treningssenter
 • Etiske vurderinger og antidoping i trener/personlig treneryrket
 • Innovasjon og utvikling i treningsarbeidet
 • Markedsføring

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha kunnskap om praktiske treningsmetoder.
 • Ha kunnskap om styringsverktøy for intensitet i valgte idrett eller i personlig trening.
 • Ha grunnleggende kunnskap om antidoping.
 • Ha grunnleggende kunnskap om markedsføring.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Utarbeide og implementere treningsplaner basert på kapasitetsanalyser og bestemte målsettinger (trener) / Utarbeide og implementere treningsplaner for personer med ulike målsettinger i ulike deler av livsløpet (personlig trener).
 • Kritisk vurdere treningsplaner for å bedre en eller flere egenskaper som har betydning for prestasjonsnivået.
 • Evaluere egne personlige styrker og svakheter som trener.
 • Legge til rette for, og motivere for økt fysisk aktivitet i ulike grupper

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Ha gode holdninger i kontakt med medmennesker med ulike forutsetninger, ambisjoner og behov.
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse i lys av utøverens/lagets/kundens forutsetninger, målsetninger, innhold, arbeidsmåter og rammer.
 • Kunne gjennomføre varierte oppgaver i rollen som trener /personlig trener i et arbeidsfellesskap.
 • Kunne jobbe selvstendig og bidra til utvikling av god aktivitet-, trening- og idrettspraksis.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen, praksisrapport og praktisk vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 4/10 3 Timer Bokstavkarakterer
Praksisrapport 3/10 7 Uker Bokstavkarakterer
Praktisk vurdering 3/10 Bokstavkarakterer

Kriterier til praktisk vurdering vil bli tilgjengeliggjort via Canvas i oppstarten av semesteret. Kriterier til praksisrapport vil bli tilgjengeliggjort via Canvas i oppstarten av semesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksisforslag, Loggføring av praksistimer, Utarbeide en jobbsøknad med cv
 • Studenten utarbeider et praksisforslag som må godkjennes av praksisveileder ved UiS og praksisplassansvarlig (treningsansvarlig ved klubb/treningssenter) før praksisstart
 • Loggføring av alle praksistimer (detaljert mal leveres til studenten før praksisstart)
 • Utarbeide en jobbsøknad med CV

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bjørnar Kjellstadli

Studieprogramleder:

Eva Leibinger

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, praksis i klubb eller treningssenter, selvstudium.

Åpent for

Idrettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto