Hopp til hovedinnhold

Prosjektledelse IND510

Emnet gir en introduksjon og oversikt over grunnleggende konsepter og prinsipper i tradisjonell prosjektledelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

IND510

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Innhold
Tema som tas opp er: Utvikling av prosjektbegrepet - Prosjekt som unik oppgave med engangspreg - Prosjekt som organisasjon og arbeidsform - Prosjekt som tidsavgrenset målsøkende prosess og intensjonelt sosialt system - Metoder for planlegging og styring av aktiviteter - Prosjektorganisering - Lederskap i prosjekter - Fra prosjektledelse til ledelse av prosjekter - Programmer og andre klynger av prosjekter.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve (digital eksamen) 1/1 3 Timer A - F Enkel kalkulator.

Digital eksamen (INSPERA)

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Sindre Lorentzen
Faglærer: Finn Harald Sandberg
Emneansvarlig: Sindre Lorentzen
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Forelesninger og frivillige øvinger
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Byplanlegging - Master Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Datateknologi - Master program Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marin- og undervannsteknologi - femårig master Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Project Management 1 (MIN110) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto