Hopp til hovedinnhold

Grunnleggende kjemi KJE101

Grunnleggende emne i kjemi tilpasset studiene bachelorstudium i ingeniørfag


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

KJE101

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte
Etter utført kurs skal studentene kunne: Navnsette uorganiske og organiske kjemikalier. Ha basiskunnskaper om organisk kjemi inkludert navnsetting. Forstå og bruke mol begrepet for reaksjoner, løsninger, gasser osv. prinsipper for likevekter. Ha basiskunnskaper om syrer og baser, løselighet av stoffer i vann, redoksreaksjoner, elektrokjemi.
Innhold
Kjemi: Atomstrukturen. Kjemisk binding. Intermolekylære bindinger. Navnsetting. Bruk av mol begrepet. Masseforhold og konsentrasjoner. Støkiometriske beregninger. Kjemisk likevekt. Syrer, baser og salter. Vannløselighet. Reduksjon og oksidasjon. Elektrokjemi og Organisk kjemi. 
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Cappelen, Dalen m.fl.: Tabeller og formelsamlingKalkulator

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Emil Lindback
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
Forelesninger (2 timer i uken), regneøvelser (2 time i uken).
Åpent for
Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Geovitenskap og energiressurser, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag
Emneevaluering
Fakultetets rutiner for studentevaluering og kvalitetssikring benyttes
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kjemi for data/elektro (RED101) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto