Elektrokjemi (KJE210)

Emnet gir en introduksjon i elektrokjemi; teori, metoder og bruksområder. Det bygger på fysikalsk kjemi og gir innsikt i elektrokjemiske problemstillinger og metoder som grunnlag for videre studier innen batteriteknologi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

KJE210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i elektrokjemi, fra teori til metoder, analytiske og industrielle anvendelser. I den innledende delen introduseres grunnleggende begreper fra fysisk kjemi. De følgende delene legger grunnlaget for videre studier av de avanserte fagene innen batteriteknologi.

Læringsutbytte

Etter fullført emne vil du:

  • forstå begreper i fysisk kjemi som grunnlaget for elektrokjemi,
  • kunne identifisere, definere og klassifisere elektrokjemiske reaksjoner og komponentene som er involvert - elektrolytt, elektroder og grensesnitt,
  • ha en grunnleggende forståelse av definisjoner, termodynamikk og kinetikk av elektrokjemiske reaksjoner,
  • kjenne strukturen og egenskapene til elektrode-elektrolytt-grensesnitt,
  • ha kunnskap om elektroanalytiske metoder, deres bruk og hvordan de skal utføres,
  • ha kunnskap om anvendelse av elektrokjemi innen områder som syntese, materialer og energi.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 2/5 Bokstavkarakterer

Muntlig eksamen avholdes ved personlig oppmøte. Skriftlig eksamen avholdes med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk labrapporter må godkjennes for å få tilgang til eksamenene.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Mats Ingdal

Emneansvarlig:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4 timer forelesning og 2 timer oppgavegjennomgang pr uke. I tillegg 3 laboratorieøvinger.

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto