Hopp til hovedinnhold

Uorganisk kjemi KJE220

Faget gir en generell forståelse om de fysiske egenskapene og reaksjonsmønstrer til grunnstoffene (og deres vanlige forbindelser) fra Grupper 1-2, 13-17 og den første perioden i sidegruppemetallene. Dette inkluderer flere bindingsteorier. Faget inneholder et obligatorisk, men spennende, lab kurs.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

KJE220

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
  • ha basiskunnskaper om bindingsteoriene
  • forstå sammenhengen mellom termodynamikk og kinetikk i reaksjoner•
  • ha basiskunnskaper om de fleste grunnstoffene i periodesystemet både fysiske og kjemiske egenskaper
  • ha basiskunnskaper om uorganisk kjemi problemstillinger i oljeindustrien
  • utføre enkelte kvalitative labanalyser av uorganiske kationer og anioner
  • skrive labrapporter om utførte eksperimenter
Innhold
Emnet består av to deler, en teoridel og en praksisdel. Teoridelen i kurset gir innføring i basisprinsipp for atomstruktur, det periodiske system, relasjoner mellom grunnstoffenes atomstruktur og deres fysiske og kjemiske egenskaper og den biologiske og miljømessige tyding av hvert grunnstoff. Beskrivelsen av kjemien til de fleste grunnstoffene vil bli gjennomgått inkludert transisjonsmetallene og noe organometallisk kjemi. I tillegg vil, industrielle prosesser som brukes i fremstilling av grunnstoffene og deres forbindelser og teknologiske, biologiske og materialmessige bruk av disse bli gjennomgått. Uorganisk kjemi problemstillinger i oljeindustrien, som avleiring, gasshydrater, korrosjon og H2S vil bli diskutert, og kjemiske løsninger til disse problemene. Den praktiske delen av kurset gir en innføring i kvalitativ uorganisk analyse og kjennskap til egenskapene til kation, anion og komplekse forbindelser.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
KJE100 Miljøkjemi og HMS, KJE150 Generell kjemi
Eksamen / vurdering

Skriftlig prøve og testing av ukjente stoffprøver

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve 9/10 4 Timer A - F Bestemt enkel kalkulator, Formelsamling. , Godkjente tabeller.
Testing av ukjente stoffprøver 1/10 A - F

Skriftlig prøve teller 90% og lab-eksamen fra test av ukjente ioner i stoffprøver teller 10%. Begge eksamensdelene må være bestått for å få bestått i emnet. Hele labkurset må også være fullført. Det er gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for lab-eksamenen. Studenter som ønsker å ta denne vurderingsdelen på nytt, må eventuelt gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk frammøte på laboratoriet og 10 innleveringer av laboratorieoppgaver.
  • Obligatorisk fremmøte på laboratoriet
  • 10 obligatoriske innleveringer av laboratorieoppgaver. Godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få tilgang til skriftlig eksamener.

Fagperson(er)
Faglærer: Ljupcho Pejov
Emneansvarlig: Malcolm Andrew Kelland
Ansvarlig laboratorieøvelser: Xiaoping Zhang
Ansvarlig laboratorieøvelser: Lyudmyla Nilsen
Emneansvarlig: Malcolm Andrew Kelland
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
3 timer forelesning med 1 time oppgavegjennomgang pr uke. 10 laboratorieøvinger.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Marin- og undervannsteknologi - femårig master Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Matematikk - årsstudium
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Uorganisk kjemi (BIK180) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto