Hopp til hovedinnhold

Numerisk modellering 1 MAF310

Emnet gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAF310

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
Etter endt kurs skal studenten
  • Ha kjennskap til fundamentale algoritmer og begreper i numerisk matematikk
  • Kunne anvende disse begrepene for analyse av feilforplanting, løsning av likninger og differensiallikninger
Innhold
Kurset skal gi en innføring i grunnleggende teori og metoder for løsning av beregningsoppgaver med og uten datamaskin. Analyse av avrundingsfeil og avbruddsfeil. Løsning av lineære likningssett med Gauss-eliminasjon og iterative metoder. Behandling av overbestemte likningssett med minste kvadraters metode og normallikninger. Interpolasjon med polynom: Lagranges og Newtons formler. Linearisering med anvendelser på studier av feilforplanting. Ikkelineære likninger: Halveringsmetode, fikspunktiterasjon og Newton_Raphsons metode. Numerisk behandling av rekker og sekvenser: langsom, geometrisk og hurtig konvergens. Numerisk integrasjon og derivasjon. Numerisk behandling av ordinære differensiallikninger: eksplisitte og implisitte metoder.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
FYS100 Mekanikk, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, RED102 Fysikk for data/elektro
Grunnleggende Matematikkkunnskaper. 
Eksamen / vurdering

En skriftlig prøve og 2 innleveringsoppgaver

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve 3/4 4 Timer A - F
2 innleveringsoppgaver 1/4 A - F

Skriftlig eksamen teller 75% og innleveringsoppgaven teller 25%.Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.Kandidater med ikke-bestått på innleveringsoppgaven kan ta denne på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eero Aleksi Kurkela
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
4 timer forelesning og øvelser/uke.
Åpent for

Bachelornivå på det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet

Masternivå på det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Numerisk modellering (MAF300) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto