Numerisk modellering 2 (MAF320)

Emnet er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger. Det gis en innføring i Python.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MAF320

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet er et datalaboratorium som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner for vitenskapelige og tekniske beregninger. Temaene som dekkes er:

  • Introduksjon til Python-programmering, inkludert NumPy og SciPy
  • Løsninger på lineære ligningssystemer
  • Interpolasjon og kurvetilpasning
  • Røtter av ikke-lineære ligninger
  • Numeriske deriverte og integraler
  • Ordinære differensialligninger
  • Partielle differensialligninger

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

  • Kunne formulere fysiske problemer på en måte som egner seg for numeriske beregninger.
  • Kunne velge løsningsmetoder og skrive dataprogrammer som utfører enkle beregninger ved hjelp av programmeringsspråket Python.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematiske ferdigheter, spesielt i lineær algebra

Eksamen / vurdering

Mappe

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Første innleveringsoppgave 1/2 Bokstavkarakterer Alle
Andre innleveringsoppgave 1/2 Bokstavkarakterer Alle

Mappen består av to oppgaver som gjennomføres individuelt - hjemme og på datamaskin. Oppgavene teller hver 50% av karakteren. Alle vurderingsdeler må bestås for å få en samlet karakter i emnet. Kandidater som ikke har bestått begge oppgaver, kan ta de(n) på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eero Aleksi Kurkela

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Praktiske datalabøvelser (4 timer/uke).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Numerisk modellering (MAF300_1) 5

Åpent for

Bachelornivå ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Masternivå ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Begrenset tilgang til del II.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto