Hopp til hovedinnhold

Numerisk modellering 2 MAF320

Emnet er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger. Der gis introduksjon til Python.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAF320

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
Etter endt kurs skal studenten​
  • Selv være i stand til å formulere fysiske problemer på en måte som er egnet for numeriske beregninger
  • Kunne velge løsningsmetoder og skrive datamaskinprogrammer som utfører enkle fysiske beregninger med programmeringsspråket Python.
Innhold
Dette emnet er et datalaboratoriekurs som skal gi en innføring i praktisk bruk av computere til vitenskapelige og tekniske beregninger. Det gis en innføring i programmeringsspråket Python, feilkilder, avrundingsfeil og trunkeringsfeil, numeriske derivasjons- og integrasjonsmetoder anvendt på fysiske problemer, generering av tilfeldige tall og Monte Carlo metoder, innføring i computeralgebra og analyse og bruk av computergrafikk.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende Matematikkkunnskaper. 

Det er en fordel, men ikke nødvendig, å ha lært et (hvilket som helst) programmeringsspråk før. Kurset start dog med en innføring i Python, som brukes i kurset. 

Eksamen / vurdering

2 innleveringsoppgaver

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Første innleveringsoppgave 1/2 A - F
Andre innleveringsoppgave 1/2 A - F

2 innleveringsoppgaver, vektet 50/50.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eero Aleksi Kurkela
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
4 timer datalaboratorium/uke med praktiske programmeringsøvelser og oppgaver.
Åpent for

Bachelornivå på det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet

Masternivå på det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet

Emnet er et datalaboratoriekurs som gis for studenter som har dette obligatorisk i sin studieplan. Andre studenter kan tas opp dersom det er ledig plass og kapasitet.

Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Numerisk modellering (MAF300) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto