Hopp til hovedinnhold

Matematisk analyse II MAT610

Emnet gir en introduksjon til funksjonalanalyse, med anvendelser til harmonisk analyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT610

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
Etter gjennomført kurs vil studenten ha kjennskap til sentrale begreper og ideer i funksjonalanalyse. Videre kjenner studenten til utvalgte videregående emner som Paley-Wiener rom og sampling av kontinuerlige signaler.
Innhold
Innføring i grunnleggende teori for Hilbert- og Banach rom, L_p-rom, Paley-Wiener rom og sampling av kontinuerlige funksjoner. Det blir lagt vekt på både teoretisk forståelse og bruk.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT310 Matematisk analyse
MAT210 er nødvendigt og MAT310 ønskeligt som forkunnskap.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Alexander Ulanovskii
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesninger og øvinger per uke
Åpent for
Byplanlegging - Master Datateknologi - Master program Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto