Hopp til hovedinnhold

Kvalitative metoder – Metode 2 (MGLT42)

Metodeuken legger vekt på å belyse sentrale aspekt ved kvalitative metoder knyttet til utdanningsvitenskapelig forskning og forskningsetikk. Metodeuken vil danne grunnlag for videre fagspesifikt arbeid med kvalitative forskningsmetoder i de ulike masteremnene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGLT42

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I metodeuken om kvalitative metoder legges det vekt på metodologisk grunnlag, utvikling av kvalitative forskningsdesign, metodiske tilnærminger for datakonstruksjon, strategier for analyse av data samt  vurdering av forskningens troverdighet og gyldighet.

Forskningsetikk knyttes til tematikker om kvalitative forskningsmetoder med forankring i forskningsetiske retningslinjer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentene:

  • ha kunnskap om vitenskapelige tenkemåter, kvalitative forskningsmetoder og forskningsetikk
  • ha kunnskap om ulike kvalitative forskningsdesign og metoder

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene:

  • kunne ta en analytisk tilnærming til kvalitativ forskning
  • kunne planlegge og vurdere relevante forskningsdesign og metoder for ulike typer problemstillinger

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene:

  • ha innsikt i overordnede metodologiske og forskningsetiske problemstillinger i kvalitativ utdanningsvitenskapelig forskning som grunnlag for videre fagspesifikt arbeid med kvalitative forskningsmetoder i de ulike masteremnene.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppeinnlevering, 80% obligatorisk tilstedeværelse

80% obligatorisk tilstedeværelse.

I metodeuken inngår følgende obligatoriske arbeidskrav: en skriftlig gruppeoppgave med forankring i pensum knyttet til metodeuken. Oppgaven skrives i grupper og omfanget av denne oppgaven skal være på 1500-2500 ord.

Studenter som får arbeidskravet vurdert til ikke-bestått ved første innlevering gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingunn Eikeland
Faglærer: Tord Austdal
Emneansvarlig: Reidar Mosvold
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid. I gruppearbeid vil studentene være inndelt etter masteremner.

Undervisningen i metodeuken vil legges til tidsrommet 8.15-12.00.

Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Metodeuken evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto