Miljøprosess analyse (MLJ530)

Målsetningen med dette emnet er å introdusere kvantitative metoder og beregninger benyttet i bioprosessanalyse, renseteknologi og vannkvalitetsanalyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ530

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet består av fire moduler:

Modul 1:

Støkiometri og bevarelseslover, red-oks reaksjoner og mikrobiell vekst, mikrobiell termodynamikk, assimilering og dissimilering, samleparametre: kjemisk og biologisk oksygenforbruk, vannkvalitet og kvantitative metoder for vannanalyse.

Modul 2: Prosessanalyse

Reaktorer, masse- og energibalanser, tranportfenomener og reaksjoner, antagelsen om dynamisk likevekt.

Modul 3: Mikrobiell omdanning og kinetikk.

Celle/vekstutbytte, cellulær vekststøkiometri, KOF balanser og BOF. Populasjon og individuell cellevekst, substratkontrollert vekst kinetikk, Monod- og annen kinetikk, Multisubstrat kinetikk, Inhibering, Miljøfaktorer og vekstkinetikk. Cellulært vedlikehold. Tap av biomasse: Celledød og endogen respirasjon.

Modul 4: Bioprosessanalyse

Kontinuerlige blandingsreaktorer, Bøtte og diskontinuerlig belasta bøttereaktorer, tilbakeholdelse av biomasse, Aktivt Slam Prosessen, Biofilm prosesser.

Læringsutbytte

Etter avlagt eksamen i dette emnet skal studenten kunne benytte massebalanser for å analysere stofftransport og omsetning i naturlige akvatiske og tekniske systemer for behandling av vann. Studenter skal kunne bestemme en mikrobes makrostøkiometri for vekst, forstå og anvende kinetikk i viktige mikrobielle prosesser, foreta prosessanalyse av bøtte og kontinuerlige reaktorer, inkludert bioreaktorer. Videre skal studentene kunne teoretisk- og i praksis karakterisere avløp- og naturlig vann kjemisk og fysisk.

Forkunnskapskrav

Generelle opptakskrav MSc Miljøteknologi.

Anbefalte forkunnskaper

Kompetanse i kjemi iht. opptakskrav Master i Miljøteknologi, inkludert grunnleggende mikrobiologi (eventuelt at emnet tas parallelt med MLJ520 Miljømikrobiologi).

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Ordbok,

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ilke Pala Ozkok

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Hans Kristian Brekken

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Erling Berge Monsen

Faglærer:

Leif Ydstebø

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Faglærer:

Roald Kommedal

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 1 time med øvinger per uke.

Emnet legges opp i hovedsak i form av forelesninger og regneøvinger.

Laboratorieøvinger i avløpsvannanalyser og reaktor karakterisering (tilsammen 20 timer), feltkursdel.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Miljøprosess analyse (MET170_1) 5
Miljøbioteknologi (MOT470_1) 5

Åpent for

Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto