Environmental Engineering Process Lab (MLJ615)

Dette emnet er et rent laboratoriekurs der målet er å etablere teoretisk forståelse for å kunne utføre laboratorieskala tester relevante for analyse, design og drift av rensetekniske prosesser benyttet i vann og avløpsbehandling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ615

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Laboratorieøvelser og eksperimentelle teknikker for evaluering av rensetekniske prosesser for vann og slam gjennomgås og utføres: Sedimentering, koagulering og flokkulering, adsorpsjon, absorpsjon, membranfiltrering, desinfisering, respirometri, algevekst, biometanpotensiale.

Læringsutbytte

Teoretisk forståelse av eksperimentelle metoder for evaluering av prosesser og design av rensetekniske prosesser. Kunne utføre metoder for testing av substratkvalitet og tester for design og drift av enhetsprosesser for behnadling av råvann, avløpsvann, og organisk slam. Generell kompetanse som terminologi, mekanistisk forståelse utstyrsbruk, praktisk og teoretisk analyse utvikles og evalueres. Laboratorieferdigheter vil utvikles. I tillegg vil studentene lære å formulere og strukturere vitenskapelige rapporter basert på funn i lab.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MLJ500 Vannkjemi, MLJ520 Miljømikrobiologi, MLJ530 Miljøprosess analyse
Det er anbefalt at man følger kursene MLJ610, MLJ630 og MLJ640 parallelt med dette emnet.

Eksamen / vurdering

Laboratorierapporter

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Laboratorierapport A 1/2 1 Uker Bokstavkarakterer Alle
Laboratorierapport B 1/2 1 Uker Bokstavkarakterer Alle

De to siste lab-rapportene er karaktergivende og danner grunnlaget for studentens endelige karakter i emnet.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på de to siste lab-rapportene. Studenter som ikke består, kan gjennomføre de to siste rapporter neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorierapporter

Det er totalt ni lab-øvelser med tilhørende rapporter som skal gjennomføres og innleveres gruppevis i emnet.

Fra de første syv lab-øvelser/rapporter, må studentene få godkjent minst 5 rapporter for å få tilgang til de siste to øvelser/rapporter som gir karakter i emne.

Lab-øvelser er obligatoriske og gyldig fravær er nødvendig for å få lov å ikke delta i maks to øvelser.

Merk: Ekskursjoner tilknyttet lab er sterkt anbefalt, men ikke obligatoriske.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ilke Pala Ozkok

Faglærer:

Roald Kommedal

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Erling Berge Monsen

Faglærer:

Leif Ydstebø

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

En serie av 9 laboratorieøvelser og rapportering. Lab-øvelsene gjennomgås i forelesning før hver øvelse.

Åpent for

Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto