Hopp til hovedinnhold

Miljøbioteknologi MLJ640

Emnet vil øke studentens kunnskap og forståelse for miljømikrobiologi og fagfeltets bruk samt vise studenter hvordan kunnskap om mikrobielle samfunn og deres prosesser kan brukes fordelaktig i for eksempel bioremediering av forurensede steder og vår forståelse for mikroorganismer i et miljø for å kontrollere deres nedbrytende effekt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MLJ640

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte

Kunnskapsutbytte

Studenter vil få en forståelse for rollen mikroorganismer har i deres miljø og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å løse miljømessige og industrielle problemer.

Ferdigheter

Studenten skal som en følge av kurset kunne forstå rollen og betydningen mikroorganismer har i miljøet. Studenter vil være i stand til å bruke denne kunnskapen både i en arbeidsmessig- og i en laboratorie-situasjon. I tillegg vil studentene kunne lære seg en del grunnleggende laboratorie-kunnskap.

Generell kompetanse

Å bygge på studentenes forkunnskaper innen miljømikrobiologi slik at studentene får en dypere forståelse for betydningen mikroorganismer har for miljøet og hvordan benytte denne kunnskapen for å utnytte mikroorganismer i bioremediation og oljeindustrien.

Innhold

Kurset vil være oppdelt i 4 moduler:

Modul 1: Miljømikrobiologi.

Denne modulen dekker videregående emner i miljømikrobiologi relatert til mikrobielle samfunn, relasjonen mellom ulike mikroorgamismer og mikrobielle prosesser i ulike miljø. I tillegg, vil en dekke metoder som brukes for å studere mikrobielle samfunn som metagenomikk.

Modul 2: Bioremediering

Tema som gjennomgås er: aklimasjon, detoksifisering , sorpsjon, og biotilgjengelighet, miljøfremmede stoffer, kometabolisme og anvendelse av strategier for bioremediering. 

Modul 3: Mikrobiologi i Oljereservoar

Sentralt i denne delen er forståelse og mekanismer for  mikrobielle samfunn i oljereservoar, reservoar forsuring, biokorrosjon og biofouling. I tillegg gjennomgås kontrollert mikrobiell forandring og mikrobiell bruk av oljeutvinning.

Modul 4: Metoder i Miljøbioteknologi

Denne modulen vil inneholde obligatoriske laboratorieøvinger og oppgaver i relasjon til de tre andre modulene. I tillegg vil studentene lære om metoder brukt i miljøbioteknologi. 

Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
MLJ520 Miljømikrobiologi
BIO220 Mikrobiologi
Studentene bør ha MLJ520 eller BIO220 eller et tilsvarende kurs i generell mikrobiologi.
Anbefalte forkunnskaper
BIO220 Mikrobiologi, MLJ520 Miljømikrobiologi, MLJ530 Miljøprosess analyse
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og bionedbryting prosjekt

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/4 4 Timer A - F Godkjent kalkulatorOrdbok
Bionedbryting prosjekt 1/4 A - F

Avsluttende skriftlig eksamen teller 75%.Studentene gjennomfører et prosjekt hvor de må skrive in fagtekst-artikkel og gi en presentasjon relatert til emnet, samt teller 25%. Faglærer beregner karakter. Vurdering av prosjektet forutsetter godkjent laboratorieoppgaver. Det er gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for prosjektet. Studenter som ønsker å ta denne vurderingsdelen på nytt, må eventuelt gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Laboratorieoppgaver, Kursoppgaver

Det er et krav at studenten deltar i laboratoriedelen av kurset som tar for seg metoder benyttet i miljøteknologi. 

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Godkjent laboratoriearbeid kreves for å gå opp til eksamen i faget. Det er gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for laboratorieøvingene. Studenter som ønsker å ta denne vurderingsdelen på nytt, må eventuelt gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mark van der Giezen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Hong Lin
Arbeidsformer

5 timer undervisning pr. uke og laboratorieøvelser i modul 4.

Kurset baserer seg primært på en serie forelesninger, men inkluderer også et skriftlig prosjekt og presentasjon og innleveringsoppgaver. 

Åpent for
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto