Materialmekanikk (MSK205)

Ved endt kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse bestemmes av materialets struktur. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spennings-tøyningskurver og brudd mekaniske data skal kunne utføres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK205

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Sentrale emne er bindingsteori, krystallografi, mikrostruktur, defekter og dislokasjonsteori. Plastisitet og elastisitet. Materialers respons på strekkbelastning. Styrkeøkningsmekanismer. Introduksjon til bruddmekanikk og utmatting.

Læringsutbytte

Ved endt kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse påvirkes av materialstruktur og mikromekanismer. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spennings-tøyningskurver og brudd mekaniske data skal kunne utføres.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Vidar Folke Hansen

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Johan Andreas Håland Thorkaas

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 3 timer forelesning og øvinger pr uke. Undervisningsspråket er norsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Materialmekanikk 1 (BIM280_1) 5
Materialmekanikk (BIM120_1) 5
Materialmekanikk, Materialmekanikk 1 ( BIM120_1 BIM280_1 ) 10
Materialteknologi (MSK200_1) 5

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto