Hopp til hovedinnhold

Maskinkonstruksjon MSK210

Faget fokuserer på dimensjoneringsgrunnlag for maskinkonstruksjon som omfatter materialvalg, dimensjoneringsprinsipper med hensyn til diverse sviktemekanismer som flyting, knekking og utmatting. De grunnleggende prinsippene og gjeldende dimensjonerings standarder anvendes på vanlige maskindeler slik som aksling, lager, fjærer, bremser og forbindelseelementer som sveise- og skrueforbindelser. En kort innføring i studie av mekanismer og transmisjonssystemer er også angitt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSK210

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter gjennomgått kurset skal studentene ha tilstrekkelig kunnskap om funksjonen av vanlige maskinelementer og deres dimensjonering for å kunne løse enklere konstruksjonsoppgaver. Ved å delta i problembasert prosjektarbeid i grupper vil studentene få ferdigheter om maskinkonstruksjonsmetodikk og teamarbeid samt generell kompetanse om nytenkning, innovasjon og utvikling av produkter og maskintekniske systemer.
Innhold
Grunnlag for maskinkonstruksjon (konstruksjonsmetodikk), standarder og normer, måleenheter og konstruksjonsmaterialer. Dimensjoneringsprinsipper, feilmodi og flytehypoteser. Fasthetsberegninger for skrue- sveise- og krympeforbindelser, toleranser og pasninger. Dimensjonering av diverse maskindeler, som for eksempel aksler og rotorer, fjærer og lager, koplinger og bremser. Innføring i studie av mekanismer og transmisjonssystemer (reim, tannhjul).
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, MAT100 Matematiske metoder 1, MSK200 Materialteknologi

MSK200 Materialteknologi

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektarbeid

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer A - F Hjelpemiddelhefte utarbeidet av foreleser.
Prosjektarbeid 3/10 A - F

Skriftlig eksamen (4 timer) og prosjektarbeid.Vekting: Skriftlig eksamen teller 7/10 og prosjektarbeid teller 3/10.Prosjektoppgaven utføres i grupper av 2 - 3 studenter. Alle deltakere i en gruppe får samme karakter basert på rapporten. Dersom en student i en gruppe ikke har gjort tilstrekkelig innsats i gruppearbeidet, etter melding fra resterende gruppemedlemmer, får studenten strykkarakter. Dersom en student stryker på prosjektet kan studenten ta et nytt prosjekt med en ny tittel neste gang faget går som normalt. Emnet er bestått dersom både skriftlig eksamen og prosjektarbeid er bestått. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer
For å få adgang til skriftlig eksamen i emnet må 7 av totalt 10 obligatoriske øvinger være godkjent.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Hirpa Gelgele Lemu
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
4 timer forelesning og 2 timer regneøvinger pr uke og prosjektarbeid i 5 uker med 2 timer veiledning per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Prosjektarbeidet utføres i grupper og karaktersettes.
Åpent for

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør, y-vei, bachelorstudiuim i ingeniørfag

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 årig

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år

Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Maskinelementer (BIM150) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto