Hopp til hovedinnhold

Korrosjon MSK520

Grunnleggende teori, ulike typer korrosjon og bekjempelse av korrosjon blir omtalt. Overflate-kjemi, inhibitor og beleggteknologi samt vekst av sprekker i ulike miljø utgjør en stor del av innholdet samt ulike metoder for testing av korrosjonsmotstand.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2020-2021. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSK520

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten ha forståelse for:

- ulike korrosjonsformer

- hvordan disse kan stanses

- hvordan materialvalget kan bidra til å redusere problemet.

Innhold
Grunnleggende teori, ulike typer korrosjon og bekjempelse av korrosjon blir omtalt. Overflate-kjemi, inhibitor og beleggteknologi samt vekst av sprekker i ulike miljø utgjør en stor del av innholdet.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 3 Timer A - F Enkel kalkulator.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Torfinn Havn
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
4 timer forelesning og øvinger pr uke.
Åpent for
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Korrosjon (MOA160) 5
() 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto