Hopp til hovedinnhold

Corrosion and materials technology MSK525

Vårt samfunn påvirkes enormt av Materialteknologi. Basiske kunnskaper om materialstruktur, egenskaper og oppførsel til materialer, er en forutsetning for ingeniører som arbeider med konstruksjon og vedlikehold av offshore olje og gass anlegg, fornybar energi som vindkraft, oppdrettsanlegg, alle typer transport systemer, kjemisk industri, skip, bruer osv.  Metallurgiske effekter og virkning av produksjon og fabrikasjon på materialene gjennomgås.

Teori om korrosjon, og hvordan korrosjon skal reduseres og unngås vil bli dekket. Videre vil katodisk beskyttelse og materialvalg bli gjennomgått. Miljøpåvirket sprekkvekst blir et viktig tema. En oversikt over ulike typer korrosjonsprøving vil også bli gitt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSK525

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte

En kandidat som har gjennomført kurset, vil ha tilegnet seg følgende kunnskaper:

 Kandidaten vil få

  • Solide kunnskaper innen valg av materialer, og spesiell innsikt i stål
  • God forståelse for herdemekanismer i metalliske materialer
  • Særlig god forståelse for korrosjon og korrosjonsbekjempelse

Kandidaten vil kunne

  • Analysere og drøfte kritisk informasjon fra ulike kilder, for å kunne velge rette materialer for kritiske komponenter og strukturer.
  • Analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innen fagområdet, på praktiske og teoretiske problemer.

Kandidaten skal kunne

  • Anvende hennes / hans kunnskaper og ferdigheter i nye prosjekter for å kunne utføre avanserte studier og oppgaver.
  • Kommunisere faget vidt på masternivå, basert på akademisk vinkling og tilhørende ord og uttrykk.

Kandidaten skal opparbeide kunnskap innen

  • Ulike korrosjonstyper
  • Hvordan ulike typer korrosjon skal bremses eller stanses.
  • Hvordan materialvalg kan brukes til å redusere korrosjonsproblemet.
Innhold
Ulike materialer for offshore anvendelser vil bli gjennomgått. Forholdet mellom anvendelse og egenskaper vil bli diskutert i lys av mikrostruktur. Grunnleggende teori i korrosjon og hvordan korrosjon skal bekjempes ved hjelp av katodisk beskyttelse og korrekt materialvalg, er viktige emner i kurset. Samt miljøpåvirket sprekkvekst.
Forkunnskapkrav
MSK200 Materialteknologi
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 3 Timer A - F

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Torfinn Havn
Emneansvarlig: Morten Andre Langøy
Faglærer: Torfinn Havn
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Åpent for
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
() 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto