Elementmetoder, videregående kurs (MSK540)

Emnet skal gi en videregående innføring i elementmetoder anvendt på problemer innen maskinteknikk og konstruksjonsteknikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK540

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Matematisk grunnlag, virtuelt arbeid, sterk og svak formulering av elastisitetsproblemet og generelt feltproblem, element og systemmatriser, formfunksjoner, Isoparametriske elementer og numerisk integrasjon, Nøyaktighet og feilkilder. Bruk innen 2- og 3-dimensjonal elastisitetsteori (plater, skall) samt varmeledning. Introduksjon til dynamiske problem. Modellering med elementmetoden. Bruk av dataprogram beregnet for generell analyse med elementmetoden

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
  • Ha en overordnet forståelse av elementmetoden og kunnskaper om de tilnærminger som gjøres og mulige feilkilder
  • Kunne bruke metoden på problemer innen elastisitetsteori og konstruksjonsmekanikk, både statiske og dynamiske og på generelle feltproblem som varmeledning.
  • Være i stand til å utvikle et mindre program i MATLAB/CALFEM for analyser med elementmetode. Ha erfaring med bruk av dataprogram utviklet for generell analyse med elementmetoder 

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger

3 laboratorieøvelser (PC-lab) og 3 øvinger (skriftlige innleveringer).

Laboratorieøvelsene og øvingene må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ove Mikkelsen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Adugna Deressa Akessa

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer øvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av øvinger og laboratoriearbeid (Pc-lab)

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Elementmetoder, videregående kurs (MOM180_1) 10
Elementmetoder, videregående del 1 (MSK545_1) 5

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto