DAK/DAP og 3D Printing (MSK550)

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse i prinsipper og anvendelse av dataassisterte teknikker i maskinteknisk fagfelt. Det starter med beskrivelse av matematiske grunnlag for geometrisk modellering og dekker de viktigste aktiviteter og prosesser et produkts livssyklus som for eksempel DAK/DAP software, optimalisering, additiv produksjon, modellering av mekaniske systemer, analyse av dynamiske systemer, prinsipper om fleksible tilvirkningssystemer, virtuelle tilvirkningssystemer, numerisk programmering (CNC), Introduksjon i automatisering av tilvirkningssystemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK550

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Introduksjon i dataassisterte teknikker i fagfeltet, prinsipper om geometrisk modellering, matematiske grunnlag for produktmodeller, eksempler på avanserte DAK/DAP programvarer, generering av 3D DAK (volum) modeller for friform objekter, hurtig prototyping og additiv produksjon(lagvis produksjon), design for 3D printing og topologi optimalisering, designdata overføring, reversengineering og virtuelle tilvirkningssystemer, designoptimalisering, automatisering og kontroll av produksjonsprosesser, modellering og analyse av mekanismer og flerkomponent ("multibody") dynamisk analyse, numerisk programmering (MAZATROL) for maskinering (CNC), Gruppeteknologi og cellulær tilvirkning. Introduksjon til målemaskin.

Læringsutbytte

Ved å ta dette emnet er studenten forventet å få:

 • oversikt over de viktigste dataassisterte verktøy innen maskintekniske fagområde.
 • kunnskap om matematiske grunnlaget for diverse geometrisk modelleringsteknikker
 • videregående forståelse av konsepter innen design, produksjon, optimalisering, automatisering og prototyping (lagvis produksjon)
 • generell forståelse om samspillet mellom dataassisterte (CAE) verktøy produktdesign og produksjon
 • tilstrekkelig kompetanse i bruk av 3D modellerings verktøy, dataoverføring fra design til produksjon og additiv produksjonsteknologi.
 • Generell forståelse om lagvis produksjonsteknologi
 • generell forståelse om CNC systemer og diverse relevante programmeringsteknikker
 • kunnskap om anvendelse av CAE konsepter i produksjon av fristående produkter (f. eks. bil) og kontinuerlig produksjon (f. eks. olje og gass)
 • kunnskap om optimalisering av produktdesign og bruk av optimaliseringsverktøy som MATLAB.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap innen maskinkonstruksjon, DAK/DAP systemer, produksjons- og tilvirkningssystemer og anvendt matematikk. Kompetanse i bruk av MATLAB er en fordel.

Eksamen / vurdering

Rapport og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator
Rapport 3/10 6 Uker Bokstavkarakterer Alle

Evalueringen har to deler: digital skriftlig eksamen på 4 timer og en rapport basert på prosjektarbeid.Et individuelt prosjektarbeid gjennomføres i løpet av 6 uker og presenteres i klassen ved semesterslutt. Presentasjonen må være bestått for å for bestå rapporten. Prosjektarbeidet gjennomføres indviduelt. Dersom en student ikke leverer rapporten innen fristen, regnes det som stryk hvis ikke det foreligger gyldig dokumentasjon som har gitt grunnlag for utvidet tid. Dersom en student stryker på rapporten, kan studenten ta et nytt prosjekt med en ny tittel neste gang emnet går som normalt. For å få bestått karakter i emnet, må begge deler være bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjon av prosjektarbeid, Obligatoriske innleveringer

For å få adgang til den skriftlige delen av eksamen i emnet må studenten bestå følgende:

 • 4 av 6 teoretiske/data øvinger
 • 2 lab-øvinger

I tillegg må studenten presentere prosjektarbeidet. Presentasjonen avholdes i forkant av innlevering av rapporten og den må være godkjent for å bestå rapporten.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hirpa Gelgele Lemu

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Johan Andreas Håland Thorkaas

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Emil Mannes Surnevik

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger (4 t/u) øvinger (2 t/u) og prosjektarbeid. De fleste øvinger og prosjektarbeid utføres ved hjelp av dataassisterte verktøy.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Dataassistert engineering (MOM380_1) 10

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. For studenter med bakgrunn i bachelor i ingeniørfag, maskin.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto