Hopp til hovedinnhold

Fluiddynamikk MSK560

Emnet gir en videregående gjennomgang av strømningsprosesser. Hovedvekten er på matematisk beskrivelse og analytiske løsningsmetoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSK560

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Studenten skal ha kjennskap til fysikken og den matematiske formalismen for beskrivelse av fluider for å kunne kunne lese og forstå faglitteraturen på området, og skal selv kunne foreta enkle beregninger av hastigheter, trykk, temperatur og skjærspenning for inkompressibel viskøs strøm. Studenten skal videre ha kunnskap om viktige fenomener i videregående fluiddynamikk, som strømregimer, grensesjikt, ustabiliteter og overgang til turbulent strøm samt grunnleggende CFD.
Innhold
Matematisk beskrivelse av fluider i bevegelse, Navier-Stokes og energi likningene og deres løsninger. Strømregimer: Krypende strøm og potensialstrøm. Løft og drag. Laminære grensesjikt. Strømavløsning og strømhefting. Ustabilitet og overgang til turbulens. Turbulente grensesjikt. Kort innføring i CFD.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
FYS200 Termo- og fluiddynamikk, MAT300 Vektoranalyse
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer A - F Matematisk formelsamling (Rottmann)

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Knut Erik Teigen Giljarhus
Emneansvarlig: Knut Erik Teigen Giljarhus
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
Fire timer forelesninger/regneøvinger pr. uke. Undervisningsspråk er engelsk.
Åpent for
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fluiddynamikk (MPT130) 4
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto