Hopp til hovedinnhold

Sveise- og inspeksjonsteknologier MSK580

Emnet fokuserer på å øke forståelsen av prinsippene for sveising og tilhørende teknologier for kvalitetssikring / inspeksjon i bruk innen mekanisk / konstruksjonsteknikk. Det starter med en beskrivelse av sveisesikkerhet, sveisefysikk og dens prinsipper, sveisemetallurgi, typer fusjon og faststoffsveisemetoder, fordeler og begrensninger i sveiseprosessen og sveisekvalitetskontroll. Det dekker introduksjon til forskjellige typer sveisefuger, detaljer om sveisetilkoblinger, livssyklusperspektivet til en sveiset fabrikasjon: forskjellige sveisgeometrier, sveisesymboler, valg av fyllmetall, valg av skjermgass, estimering av restspenning, sveisens akseptkriterier, sveisetyper mangler og kvalitetskontrolltilnærminger, tilnærminger til livsforlengelse, bruk av robotikk i sveising, utvikling av sveiseinspeksjonsprogram og beregning av sveisekostnader.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSK580

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Ved å ta dette kurset forventes det at studenten forstår og lærer:
 • sveisesikkerhet, sveisesymboler, sveiseparametere, sveiseskjøtetyper og deisgn s, og.
 • sveise metallurgi, hvordan minimere feil under fabrikasjon og levetid.
 • hvordan du velger fyllmateriale og skjerming og behovet for varmebehandling før og etter sveis.
 • påvirkning av restspenning i sveisede ledd i løpet av operasjonell levetid, minimering og estimering av restspenningsteknikker.
 • de geometriske kildene til lokale spenningskonsentrasjoner og kilder til eksentrisiteter.
 • levetidstilnærminger til sveiset forbindelse og minimering av stresskonsentrasjon.
 • påvirkning av sveiseparametere på den endelige leddytelsen og rollen og utarbeidelsen av sveisedokumentasjonen
 • rollen til nasjonale og internasjonale standarder / koder som er relevante for sveisefremstilling og inspeksjon av eksisterende sveiser og for å utvikle mekaniske og strukturelle sveiseskjøter 'inspeksjonsprogrammer
 • rollen som pålitelighet og risikobaserte tilnærminger i sveiseskjøteres integritetsvurdering
 • fordeler og ulemper med eksisterende NDT-metoder innen sveisintegritetssikring og valg av NDT-tilnærming for inspeksjon av en valgt sveisgeometri.
 • Utfør sveisekostnadsberegninger med spesielt fokus på valg av påfyllingsmetall og skjermgass kontra penetrasjonsøkning og sprutminimering.
Innhold

Kurset tar sikte på grunnleggende elementer i forskjellige sveiseprosesser (sammensmelting og faststoffsveising), sveisemetallurgi (karbon og rustfritt stål), sveisemetallkrav som matchende fyllmetaller, valg av elektroder for sveiseprosesser, skjermingsmetoder, sveisefugttyper, design av sveisede tilkoblinger, gjenværende spenningsvurdering, sveisesymboler og sikkerhetsforholdsregler i henhold til internasjonalt aksepterte koder (AWS, ASME, NORSOK).

Forkvalifisering av spesifikasjoner for sveiseprosedyrer (WPS) og dens kvalifikasjoner for forskjellige typer skjøter, DEL-A-Generelt krav til utarbeidelse av sveiseprosedyrespesifikasjon (WPS) og prosedyre kvalifiseringsrekord (PQR), DEL-B- sveiseprosedyre spesifikasjon (WPS) , Viktige variabelbegrensninger, Antall tester, testmetoder og akseptstandarder for WPS-kvalifisering, krav til kvalifiseringstest, testsamlinger, kvalifikasjonsområder og gyldighet av kvalifikasjoner for forskjellige leddstyper. PART-C Welder Performance Qualification (WPQ), essensielle variabler, antall tester og metoder for WPQ og varighet på kvalifikasjonene.

Sveiseproduksjon dekker klargjøring av materialmontering, sveiseposisjoner og forskjellige destruktive og ikke-destruktive inspeksjonsteknikker. Den risiko / pålitelighetsbaserte sveisintegritetsvurderingen og kontrollen blir forklart. Tilnærminger til sveisekvalitetskontroll på fabrikasjonsverft og roller for sveisefabrikasjonsprosjekter. Geometriske aspekter ved sveisede leddprestasjonsforbedringer og livsforlengelsesmetoder forklart. Robotikk innen sveising, mikrosveising (metalltilsetningsindustri / 3D-printing).

Ikke-destruktiv testmetoder for undersøkelse dekker generelle krav, utstyr, prosedyre kalibrering, undersøkelser og inspeksjoner, evaluering, dokumentasjon i henhold til internasjonalt aksepterte koder (ASME SEC IX). Grunnleggende for ikke-destruktiv undersøkelse som ultralyd (introduksjon til faseregning UT, TOFD), radiografi, penetrasjonstesting, magnetisk partikkel, virvelstrømstesting. Sannsynlighet for beregninger av sveisedefektdeteksjon (PoD) støttet av CIVA-ikke-destruktiv testing (NDT) -simulering.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BYG200 Stålkonstruksjoner, BYG530 Plastisk konstruksjonsanalyse, MSK200 Materialteknologi, MSK205 Materialmekanikk, MSK210 Maskinkonstruksjon
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektarbeid

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid 4/10 A - F
Skriftlig eksamen 6/10 4 Timer A - F

Emnet har en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet. Prosjektarbeidet presenteres i klassen.Det tilbys ingen kontinuasjonsmuligheter på prosjektarbeidet. Studenter som ønsker å ta denne delen på nytt kan gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer , Presentasjon av prosjektarbeid. For å få adgang til den skriftlige delen av eksamen må studenten få minst 6 av 8 obligatoriske øvinger godkjent. Obligatorisk sveiselaboratorieklasse.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Ansvarlig laboratorieøvelser: Jan-Tore Jakobsen
Emneansvarlig: Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
Forelesninger (5 t/u) øvinger (2 t/u) og prosjektarbeid. Obligatorisk sveiselaboratorieklasse.
Åpent for
Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. For studenter med bakgrunn i bachelor i ingeniørfag, maskin, bygg og petroleum.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto