Sveise- og inspeksjonsteknologier (MSK585)

Emnet fokuserer på å øke forståelsen av prinsippene for sveising og tilhørende teknologier for kvalitetssikring / inspeksjon i bruk innen mekanisk / konstruksjonsteknikk. Det starter med en beskrivelse av sveisesikkerhet, sveisefysikk og dens prinsipper, sveisemetallurgi, typer fusjon og faststoffsveisemetoder, fordeler og begrensninger i sveiseprosessen og sveisekvalitetskontroll. Det dekker introduksjon til forskjellige typer sveisefuger, detaljer om sveisetilkoblinger, livssyklusperspektivet til en sveiset fabrikasjon: forskjellige sveisgeometrier, sveisesymboler, valg av fyllmetall, valg av skjermgass, estimering av restspenning, sveisens akseptkriterier, sveisetyper mangler og kvalitetskontrolltilnærminger, tilnærminger til livsforlengelse, bruk av robotikk i sveising, utvikling av sveiseinspeksjonsprogram og beregning av sveisekostnader.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK585

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet tar sikte på grunnleggende elementer i forskjellige sveiseprosesser (sammensmelting og faststoffsveising), sveisemetallurgi (karbon og rustfritt stål), sveisemetallkrav som matchende fyllmetaller, valg av elektroder for sveiseprosesser, skjermingsmetoder, sveisefugttyper, design av sveisede tilkoblinger, gjenværende spenningsvurdering, sveisesymboler og sikkerhetsforholdsregler i henhold til internasjonalt aksepterte koder (AWS, ASME, NORSOK).

Forkvalifisering av spesifikasjoner for sveiseprosedyrer (WPS) og dens kvalifikasjoner for forskjellige typer skjøter, DEL-A-Generelt krav til utarbeidelse av sveiseprosedyrespesifikasjon (WPS) og prosedyre kvalifiseringsrekord (PQR), DEL-B- sveiseprosedyre spesifikasjon (WPS) , Viktige variabelbegrensninger, Antall tester, testmetoder og akseptstandarder for WPS-kvalifisering, krav til kvalifiseringstest, testsamlinger, kvalifikasjonsområder og gyldighet av kvalifikasjoner for forskjellige leddstyper. PART-C Welder Performance Qualification (WPQ), essensielle variabler, antall tester og metoder for WPQ og varighet på kvalifikasjonene.

Sveiseproduksjon dekker klargjøring av materialmontering, sveiseposisjoner og forskjellige destruktive og ikke-destruktive inspeksjonsteknikker. Den risiko / pålitelighetsbaserte sveisintegritetsvurderingen og kontrollen blir forklart. Tilnærminger til sveisekvalitetskontroll på fabrikasjonsverft og roller for sveisefabrikasjonsprosjekter. Geometriske aspekter ved sveisede leddprestasjonsforbedringer og livsforlengelsesmetoder forklart.

Ikke-destruktiv testmetoder for undersøkelse dekker generelle krav, utstyr, prosedyre kalibrering, undersøkelser og inspeksjoner, evaluering, dokumentasjon i henhold til internasjonalt aksepterte koder (ASME SEC IX). Grunnleggende for ikke-destruktiv undersøkelse som ultralyd (introduksjon til faseregning UT, TOFD), radiografi, penetrasjonstesting, magnetisk partikkel, virvelstrømstesting. Sannsynlighet for beregninger av sveisedefektdeteksjon (PoD) støttet av CIVA-ikke-destruktiv testing (NDT) -simulering.

Læringsutbytte

Ved å ta dette emnet forventes studenten å forstå og lære:

 • sveisesikkerhet, sveisesymboler, sveiseparametere, sveiseskjøtetyper og deisgn s, og.
 • sveise metallurgi, hvordan minimere feil under fabrikasjon og levetid.
 • hvordan du velger fyllmateriale og skjerming og behovet for varmebehandling før og etter sveis.
 • påvirkning av restspenning i sveisede ledd i løpet av operasjonell levetid, minimering og estimering av restspenningsteknikker.
 • de geometriske kildene til lokale spenningskonsentrasjoner og kilder til eksentrisiteter.
 • levetidstilnærminger til sveiset forbindelse og minimering av stresskonsentrasjon.
 • påvirkning av sveiseparametere på den endelige leddytelsen og rollen og utarbeidelsen av sveisedokumentasjonen
 • rollen til nasjonale og internasjonale standarder / koder som er relevante for sveisefremstilling og inspeksjon av eksisterende sveiser og for å utvikle mekaniske og strukturelle sveiseskjøter 'inspeksjonsprogrammer
 • rollen som pålitelighet og risikobaserte tilnærminger i sveiseskjøteres integritetsvurdering
 • fordeler og ulemper med eksisterende NDT-metoder innen sveisintegritetssikring og valg av NDT-tilnærming for inspeksjon av en valgt sveisgeometri.
 • Utfør sveisekostnadsberegninger med spesielt fokus på valg av påfyllingsmetall og skjermgass kontra penetrasjonsøkning og sprutminimering.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG200 Stålkonstruksjoner, BYG530 Plastisk konstruksjonsanalyse, MSK200 Materialteknologi, MSK205 Materialmekanikk, MSK210 Maskinkonstruksjon

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Obligatoriske innleveringer. For å få adgang til den skriftlige delen av eksamen må studenten få minst 6 av 8 obligatoriske øvinger godkjent.Obligatorisk sveiselaboratorieklasse.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Jan-Tore Jakobsen

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

4 timer undervisning og 2 timer oppgaver. Obligatorisk sveiselaboratorieklasse.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto