Oseanografi (OFF505)

Emnet retter seg mot studentene som ønsker å anvende sin ingeniørutdanning innen oseanografifaget.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF505

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Introduksjon til bølger: liten amplitude, lineær bølgeteori, stående og forplantende bølger, transformasjon på grunt vann, generering ved vind og spesifikasjon av et tilfeldig hav, lange bølger med rotasjon og indre bølger. Introduksjon til tidevann: beskrivelse av tidevann, tidevannsgenereringskrefter, likevektstidevann og tidevannsanalyse.

Egenskaper til sjøvann. Konserveringsligninger. Bevegelsesligninger. Coriolos effekt. Geostrofisk strøm. Treghetsstrøm. Planetarisk grenselagsstrømning. Vindindusert strøm. Bunnstrømmer. Sirkulasjonstrømmer. Tidevann. Global og lokal vindbeskrivelse. Middelvind. Vindkast. Bølgevarsling. Overflatebølger. Bølgebrytning. Ikke-lineære bølger. Brytende bølger. Samvirke bølger og strøm.

Læringsutbytte

  1. Å ha god fysisk forståelse av fenomener som bidrar til samspillet mellom atmosfæren og havet, og som også bidrar til bevegelsene i havet.
  2. Å ha detaljert kunnskap om global og lokal beskrivelse av vindforhold, om hvordan bølger endres på grunn av endring i vanndybde og samspill med strøm.
  3. Å ha kunnskap om ikke-lineære og brytende bølger.
  4. Å ha detaljert kunnskap om fysiske fenomener som bidrar til strømmer i havet.
  5. Å kunne gjøre enkle beregninger av vind-, bølge- og strømforhold. Å beherske begrepene og terminologien som brukes i beskrivelsen av vind, bølger og strømmer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent enkel kalkulator

Eksamen gjennomføres med penn og papir

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringer og øvelser
80% av innleveringer og øvelser må være godkjent for å få ta eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Faglærer:

Guang Yin

Emneansvarlig:

Lin Li

Faglærer:

Muk Chen Ong

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger og øvelser.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto