Undervannsteknologi (OFF550)

Emnet omhandler spesielt undervannsproduksjonssystemer med tre hovedområder: produksjon (brønnhode, juletre, etc.), kontrollsystem og strukturer (template, etc.).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF550

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet omhandler spesielt undervannsproduksjonssystemer med tre hovedområder: produksjon (brønnhode, juletre, etc.), kontrollsystem og strukturer (template, etc.). I tillegg vil studenten lære om brønnoperasjoner og undervannsprosessering. I gjennom obligatorisk prosjektarbeid tas det utgangspunkt i kriterier for valg av en undervannsutbygging og hvordan kriteriene har kommet til anvendelse i aktuelle utbygginger. Det legges vekt på global forståelse av systemløsninger og valg av teknologi med utgangspunkt i mekaniske og strukturelle forhold i forskjellige faser av utbygging og drift. Undervannskontrollsystemer tillegges spesiell viktighet. Kontrollsystemer for produksjon, BOP, intervensjon og ROV beskrives.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

  • Ha grunnleggende forståelse av kriterier for valg av undervannsutbygginger generelt
  • Ha grunnleggende forståelse av oppbygning av undervannsproduksjonssystemer
  • Forstå mekanisk og strukturell oppbygning av permanente og temporære systemer og de krefter systemene utsettes for
  • Ha oversikt over funksjoner til kritiske undervannssystemer
  • Ha grunnleggende forståelse av hydrauliske kontrollsystemer
  • Forstå og bruke relevante standarder

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Digital skriftlig eksamen, med mulighet for å supplere med håndtegninger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektrapport
En prosjektoppgave må være godkjent for å få ta eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Faglærer:

Yihan Xing

Emneansvarlig:

Yihan Xing

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger og prosjektoppgave.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Undervannsteknologi (MOM450_1) 10

Åpent for

Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto