Offshore vindturbinteknologi (OFF615)

Emnet retter seg mot studenter som ønsker å anvende sin ingeniørutdanning til feltet offshore vindteknologi. Emnet forbereder også studentene til arbeid med masteroppgaven innen relaterte temaer gjennom oppgaver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF615

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

 • Introduksjon til vindturbiner Fundamental for vindturbiner, aerodynamikk til vindturbiner med horisontal akse, vindturbinytelse, ytelseskurver, estimering av energifangst, vindturbineffektkontroll, turbinklassifisering
 • Tekniske løsninger Tårn, Fundamenter, Rotor, Blader, Nacellen, Drivlinje, Drivlinjekonfigurasjon, Hoveddrivlinjen, Girkasse, Kopling, Mekanisk brems, Kontroll, kontrollmekanismer, Generator, Transformatorer, Inspeksjon og vedlikehold, Vibrasjonsutfordringer, resonans ( Egenfrekvenser), Reparasjoner, materialhåndtering
 • Offshore vindparker Tilgang, Designfilosofi, Valg av vindturbin / Due diligence, Integrasjon Farm Management og Grid Codes, Beatrice
 • Offshore vindklima og atmosfærisk marint grensesjikt. Vindprofil. Ekstrem vindhastighet. Hastighetstrykk. Turbulensegenskaper. Topphastighetstrykk.
 • Vindstyrker på slanke strukturer. Statiske belastninger. Kraftkoeffisienter. Dynamiske belastninger på grunn av turbulens, virvelavgivelse og våkneeffekter.
 • Vindkrefter og vindeffekter på vindturbiner.
 • Tiltak for vindindusert vibrasjonsdemping.
 • Overvåking av vindhastighet og strukturell respons.

Læringsutbytte

 • en generell introduksjon til feltet offshore vindenergi
 • en introduksjon til modellering av statiske og dynamiske vindlaster på ulike typer konstruksjoner. Spesielt vil vindkrefter på slanke konstruksjoner og det tilhørende samspillet mellom vind og konstruksjon bli diskutert.
 • kunnskap om designegenskaper, driftsytelse og vedlikehold av vindturbiner. Fokus er satt på store turbiner med offshorepotensial.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjekt og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe 2/5 Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 3/5 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent enkel kalkulator

Mappen består av fire delprosjekter, som vurderes samlet og gir én karakter. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen. Studenter som ikke består, kan gjennomføre mappevurdering neste gang emnet ordinær undervisningSkriftlig eksamen gjennomføres med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Alle obligatoriske innleveringer og øvelser må være godkjent for å få ta eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Faglærer:

Bjørn Skaare

Emneansvarlig:

Yihan Xing

Faglærer:

Muk Chen Ong

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger, øvelser og prosjektoppgaver.

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto