Hopp til hovedinnhold

Yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstfag PPU260

Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen helse- og oppvekstfag med hovedfokus på videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU260

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene

  • ha kjennskap til læreplanene for helse- og oppvekstfag i videregående skole, samt aktuelle forskrifter.
  • ha kjennskap til prinsippene for spesialundervisning 
  • ha kjennskap til opplæringskontoret for faget sitt og hvordan det jobber
  • ha kjennskap til studietilbud innen helse- og oppvekstfag.
  • ha kjennskap til overordnet læreplan og fagfornyelsen

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene

  • kunne velge ut og vurdere lærestoff, læremidler, arbeidsmåter og vurderingsformer som er aktuelle innenfor helse- og oppvekstfag
  • kunne tilpasse lærestoff, læremidler og vurderingsformer til ulike undervisningsnivåer i skolen
  • kunne tilpasse lærestoff og undervisningsformer til ulike elevforutsetninger
  • kunne foreta yrkesveiledning innen eget programområde

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene

  • kunne begrunne undervisning med grunnlag i læreplanen for helse- og oppvekstfag i videregående skole
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave 45/100 Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen 55/100 30 Minutter Bokstavkarakterer

Omfang på oppgaven: 3500 ord +/- 10 prosent.Varighet på muntlig vurdering: Inntil 30 min. Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Arbeidsformer
Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. 
Praksis
Eget emne. Teori og praksis integreres.
Åpent for
Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfag.
Eget emne. Teori og praksis integreres.
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto