Theories of Risk Perception and Risk Governance (RIS515)

Dette kurset introduserer studentene til begreper og teorier om risikopersepsjon og risikostyring. Kurset setter søkelys på ulike tilnærminger til risikopersepsjon og forklarer psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer som former opplevelsen av og responsen på risiko. Emnet fokuserer også på tilnærminger til risikostyring og utfordringer knyttet til hvordan risikoer reguleres og håndteres av ulike aktører i samfunnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

RIS515

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette kurset introduserer studentene til begreper og teorier om risikopersepsjon og risikostyring. Kurset setter søkelys på ulike tilnærminger til risikopersepsjon og forklarer psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer som former opplevelsen av og responsen på risiko. Emnet fokuserer også på tilnærminger til risikostyring og utfordringer knyttet til hvordan risikoer reguleres og håndteres av ulike aktører i samfunnet.

I emnet knyttes betydning av risikopersepsjon og bredere styringsutfordringer i samfunnet til prinsipper for god risikostyring, og studentene introduseres for hva de ulike prinsippene inkluderer og hvordan de kan integreres. Sentrale temaer som tas opp er vitenskapelig ekspertise, inkludering av interessenter og ulike former for kunnskap, prinsipper for risikovurdering, virkemidler for styring og regulering, samt prosedyrer for effektiv risikokommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap om risikopersepsjon og risikostyring. Studentene skal ha kunnskap om psykologiske faktorer og kulturelle og sosiale prosesser derigjennom risiko konstrueres og formes. Studentene skal også ha kunnskap om strukturer og prosesser for god risikostyring.

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studentene ha forståelse for og erfaring i å anvende teorier om risikopersepsjon og risikostyring på ulike risikoproblemer i samfunnet.

Studentene vil også utvikle ferdigheter i forskningsdesign, analytisk tenkning og problemløsning

Få erfaring I gruppearbeid og det å arbeide på tvers av ulike fagbakgrunner og erfaringer.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studentene være i stand til å anvende emnets teorier og begreper på måter som støtter risiko (sikkerhet, sikring) kunnskap og håndtering av risikoproblemer, inkludert også systemiske risikoer knyttet til blant annet globalisering, klimaendringer og digital transformasjon.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektoppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Prosjektoppgave 2/5 11 Uker Bokstavkarakterer Alle

Skriftlig eksamen er digital.Prosjektoppgaven er gruppeoppgave.Emnet har en fortløpende vurdering. Alle deler må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.Det er ikke kontinuasjonsmulighet for prosjektoppgaven. Studenter som ønsker å forbedre sitt resultat på denne delen, kan gjøre det neste gang kurset undervises.Ved eksamen er det kontinuasjonsmulighet som følger fakultetets ordinære syklus.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgave

Fagperson(er)

Faglærer:

Lisbet Fjæran

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

En kombinasjon av 2 og 4 timer undervisning per uke. Emnet vil kombinere bruk av forelesninger, videoer og gruppearbeid som reflekterer grunnleggende pensum og drøfting av sentrale problemstillinger knyttet til pensum.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risiko, samfunn og styring (RAG510_1) 10

Åpent for

Risk Analysis - master i teknologi
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto