Hopp til hovedinnhold

Teknisk sikkerhet RIS520

Kurset beskriver hendelseskjeden fra lekkasje til brann/eksplosjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

RIS520

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte
Etter å ha fullført kurset vil studenten ha 
  • generell kompetanse om brennbare gasser og væsker og utvalgte egenskaper som er relevante for sikkerhet
  • kunskap om fenomener som lekkasje, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
  • ferdigheter knyttet til å utføre enkle konsekvensanalyser for hendelser som beskrevet ovenfor
Innhold
Kurset tar for seg scenarieutviklingen fra lekkasje av brennbare stoffer til at branner og eksplosjoner oppstår og utvikler seg. Eksperimenter som omhandler antennelse, brann og eksplosjon blir beskrevet og visualisert, noen vha video. Emner som tas i betraktning, er:
  • Eksempler på ulykker og hendelser
  • Viktige begreper så som flammepunkt, brennbarhetsgrenser, minimum tennenergi etc.
  • Forklaring av fysikken og kjemien til lekkasjer, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
  • Beskrivelse av konsekvenser av ulykkeshendelser
  • Tiltak og barrierer mot ulykker
  • Enkle analytiske teknikker
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk og termodynamikk.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer
En obligatorisk prøve vil bli arrangert i løpet av semesteret. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jan Roar Bakke
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Fire timers forelesning pr uke.
Åpent for
Datateknologi - Master program Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
I henhold til UiS retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Teknisk sikkerhet (MOS230) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto