Hopp til hovedinnhold

Granskingsmetodikk SAM600

Emnet gir en innføring i hvordan ulykker granskes, med spesielt fokus på ulykkesteori og metodikk for ulykkesgransking.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

SAM600

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap om:

  • Ulykkesmodeller og teorier om årsaker til ulykker.
  • Granskingsprosessen og gjennomføring av ulykkesgranskinger.
  • Analysemetoder som er vanlig å benytte i granskinger.
  • Ulykkesgranskingens rolle i sikkerhetsarbeidet og hvordan granskinger kan bidra til økt sikkerhet gjennom læring.

Ferdigheter:

  • Kunne vurdere sterke og svake sider ved ulike ulykkesmodeller og teorier om årsaker til ulykker, samt vanlige analysemetoder til bruk i granskinger.
  • Kunne bruke disse modellene, teoriene og metodene til å forstå ulykkesgranskinger og løse granskingsrelaterte problemstillinger.

Generell kompetanse:

  • Kunne analysere hvordan ulykkesmodeller og -teorier påvirker granskingsprosessen og konklusjoner om årsak til ulykker.
  • Kunne analysere hvordan utfordringer ved gjennomføring av ulykkesgranskinger påvirker granskingsprosessen.
  • Kunne kommunisere skriftlig og muntlig om granskingsrelaterte problemstillinger, analyser og konklusjoner.
Innhold
Hovedfokus i emnet er ulykkesteori og metodikk for ulykkesgransking, der følgende tema blir vektlagt: hvorfor ulykker bør granskes, hva en ulykke er, årsaker til ulykker, teorier om ulykker og sikkerhet, ulykkesmodeller til bruk i gransking, vanlige analysemetoder (bl.a. MTO og STEP), regelverkskrav relevant for ulykkesgranskinger, granskingsprosessen, praktisk gjennomføring av granskinger, typiske utfordringer ved granskinger, informasjonsinnhenting, intervju og vitnepålitelighet.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/2 A - F
Muntlig eksamen 1/2 A - F

Både prosjektoppgave og muntlig eksamen vurderes med graderte karakterer (A-F). Hver av delene teller 50 % av sluttkarakter og må begge være bestått for å få karakter i emnet.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Morten Sommer
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Kombinasjon av forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og prosjektarbeid med veiledning.
Åpent for
Masterstudenter i Teknisk Samfunnssikkerhet ved det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultetet. Studenter på master i Samfunnssikkerhet kan søke om opptak. Samlet antall studenter kan maksimalt være ca. 30. Det må minst være 15 oppmeldte studenter hvis emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret.
Emneevaluering
Skjema og samtaler i henhold til kvalitetssystemet for utdanning.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Granskingsmetodikk (MTS110) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto