Hopp til hovedinnhold

Sannsynlighetsregning og statistikk 2 STA500

Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk. Introduksjon til stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

STA500

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal man:
  • Kunne bruke ulike sannsynlighetsfordelinger
  • Ha grunnleggende kunnskap om ekstremverdistatistikk
  • Kjenne til sannsynlighetsmaksimering og ha grunnleggende kunnskaper om estimering og konfidensintervaller
  • Ha grunnleggende kunnskaper om Bayesiansk statistikk
  • Kjenne til vanlige modeller for stokastiske prosesser
  • Kunne gjøre enkle beregninger for Poisson- og Markovprosesser, inkludert enkle kømodeller
Innhold
Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer
Minst 8 av 12 øvinger må være innlevert og godkjent for å gå opp til eksamen. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jörn Schulz
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer regneøvinger per uke, videoforelesninger, selvstudium.
Åpent for
Matematikk og fysikk - bachelorstudium Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - Master Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Datateknologi - Master program Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marin- og undervannsteknologi - femårig master Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Risk Analysis - Masterprogram Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matematisk statistikk og stokastiske prosesser A (MOT100) 7
Matematisk statistikk og stokastiske prosesser B (MOT110) 4
Matematisk statistikk (MOT150) 4
Matematisk statistikk for petroleum (MOT320) 4
Sannsynlighetsregning med statistikk 2 (MET270) 10
Stokastisk modellering (TE6517) 4
Stokastisk modellering (TE6517) 4
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto