Innføring i medisinsk biokjemi (U-MBI105)

Dette emnet skal gi studentene en generell innføring i medisinsk biokjemi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

U-MBI105

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i emnet vil omfatte kunnskap om menneskets anatomi, fysiologi og biokjemi, samt kompetanse innen medisinske analysemetoder, bioteknologi og sykdomslære. Emnet vil bestå av forelesninger, laboratoriearbeid og gruppediskusjoner.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

  • økt kunnskap om menneskekroppens anatomi, fysiologi og biokjemi
  • økt kunnskap om hva som kan gjøre menneskekroppen syk (f.eks. bakterier/virus).
  • økt kunnskap om medisinske analysemetoder.
  • økt kunnskap om hvilke muligheter bioteknologi kan gi.
  • økt etisk bevissthet om de langsiktige konsekvensene av de mulighetene bioteknologien gir.
  • økt kunnskap om medisinsk forskning.
  • økt kunnskap om laboratoriearbeid, rapportskriving og HMS.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorierapporter
Fem obligatoriske lab.rapporter må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mari Mæland Nilsen

Faglærer:

Inge Christ

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Forelesninger, praktisk laboratoriearbeid, gruppediskusjoner, og besøk/samarbeid med lokalt næringsliv.

Åpent for

Avtale med videregående skoler

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto