Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi (BIO904)

Dette emnet gir phd-studenter mulighet til å fordype seg i biologiske og molekylærbiologiske tema med spesialisering inn mot sitt eget PhD forskingsområde. Fagplanen settes sammen individuelt i samråd med faglærer og veileder for PhD kandidaten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO904

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Aktuelle forelesninger/kurs/seminarer/konferanser settes sammen i forhold til tematikk som harmonerer med valgt ph.d. oppgave og fagplan. Molekylærbiologiske teknikker og aktuelle tema kan undervises ved UiS eller andre institusjoner gitt det er godkjent i fagplanen av faglærer. Ph.d. seminarer der medstudenter presenterer sin forskning tilbys årlig og en aktiv deltakelse med presentasjon rundt fagplanens tematikk er et fora godkjent for kursets krav om to presentasjoner. Ved IKBM finnes ekspertise innen tematikk som eksempelvis: enzym kinetikk, celle signalisering, post translasjonelle regulerings mekanismer i celler, chloroplast utvikling, mitochondrie dynamikk/reguleringer, kreftmetabolisme, biologiske rytmer, ekotoksikologi og zoonoser.

Læringsutbytte

  • God kunnskap om eksperimentelle metoder brukt i forskning innen sitt fagfelt, samt oversikt over de viktigste analysene som brukes i sitt fagfelt. God forståelse av fordeler og utfordringer med anvendelse av ulike metoder og analyser innen sitt fagfelt.
  • Detaljert kunnskap om valgt tema i fagplanen og aktuelle metoder som kan brukes for å belyse spørsmål knyttet til temaet.
  • Kunne gjøre litteraturstudier og beskrive læringsutbytte, samt presentere egne og tidligere publiserte forskningsresultater for et publikum.

Forkunnskapskrav

Mastergrad innen biologisk kjemi/molekylærbiologi/medisin/biologi eller tilsvarende.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 presentasjoner
Tre muntlige presentasjoner (hvorav en med presentasjon av egen poster) for fagfeller om tematikk beskrevet i fagplanen. To presentasjoner må godkjennes før man kan gå opp til muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Selvstudie med litteratur-oppsummeringer for valgt tematikk i fagplanen

Deltakelser i aktuelle kurs/seminar/workshops/konferanser (kan også være digitale)

Skriftlig beskrivelse av gjennomført fagplan med henvisning til aktuelle læringsmål og referanse litteratur/kursbevis/deltakerbevis o.l.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto