Hopp til hovedinnhold

Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi (BIO904)

Dette emnet gir phd-studenter mulighet til å fordype seg i biologiske og molekylærbiologiske tema med spesialisering inn mot sitt eget PhD forskingsområde. Fagplanen settes sammen individuelt i samråd med faglærer og veileder for PhD kandidaten. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIO904

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Aktuelle forelesninger/kurs/seminarer/konferanser settes sammen i forhold til tematikk som harmonerer med valgt PhD oppgave og fagplan. Molekylærbiologiske teknikker og aktuelle tema kan undervises ved UiS eller andre institusjoner gitt det er godkjent i fagplanen av faglærer. PhD seminarer der medstudenter presenterer sin forskning tilbys årlig og en aktiv deltakelse med presentasjon rundt fagplanens tematikk er et fora godkjent for kursets krav om to presentasjoner. Ved IKBM finnes ekspertise innen tematikk som eksempelvis: enzym kinetikk, celle signalisering, post translasjonelle regulerings mekanismer i celler, chloroplast utvikling, mitochondrie dynamikk/reguleringer, kreftmetabolisme, biologiske rytmer, ekotoksikologi og zoonoser. 
Læringsutbytte
  • God kunnskap om eksperimentelle metoder brukt i forskning innen sitt fagfelt, samt oversikt over de viktigste analysene som brukes i sitt fagfelt. God forståelse av fordeler og utfordringer med anvendelse av ulike metoder og analyser innen sitt fagfelt.  
  • Detaljert kunnskap om valgt tema i fagplanen og aktuelle metoder som kan brukes for å belyse spørsmål knyttet til temaet. 
  • Kunne gjøre litteraturstudier og beskrive læringsutbytte, samt presentere egne og tidligere publiserte forskningsresultater for et publikum.
Forkunnskapskrav
Mastergrad innen biologisk kjemi/molekylærbiologi/medisin/biologi eller tilsvarende. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått Ingen hjelpemidler tillatt

Løpende vurdering

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
2 presentasjoner
Fagperson(er)
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer

Selvstudie med litteratur-oppsummeringer for valgt tematikk i fagplanen

Deltakelser i aktuelle kurs/seminar/workshops/konferanser (kan også være digitale)

Tre muntlige presentasjoner ( hvorav en gjerne presentasjon av  egen poster) for fagfeller om tematikk beskrevet i fagplanen

Skriftlig beskrivelse av gjennomført fagplan med henvisning til aktuelle læringsmål og referanse litteratur/kursbevis/deltakerbevis o.l. 

Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto