PhD Prosjektemne i biologisk kjemi (BIO905)

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet biologisk kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen kandidatens PhD område.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO905

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet skal gi kandidaten en faglig fordypning innen en valgt tematikk innen Biologisk kjemi på PhD-nivå. Dette kan eksempelvis være fordypning av et instrument, eller innen aktuelt fagområde. Fagplanen settes sammen individuelt i samråd med faglærer og veileder for PhD-kandidaten. 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave og muntlig fremføring 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid pr uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av aktuell faglærer.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto