Hopp til hovedinnhold

PhD Prosjektemne i biologisk kjemi (BIO905)

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet biologisk kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIO905

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet biologisk kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave og muntlig fremføring 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
8 timer prosjektarbeid pr uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av aktuell faglærer.
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto