Hopp til hovedinnhold

PhD Prosjektemne i Datateknikk DAT930

Prosjektarbeide skreddersydd til kandidatens forskningsområde.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DAT930

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område
Innhold
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet datateknikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave og muntlig fremføring 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vurderingsform avhenger av type prosjekt basert på PhD arbeidet.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tomasz Wiktorski
Veileder: Hein Meling
Veileder: Tom Ryen
Veileder: Rong Chunming
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
8 timer prosjektarbeid per uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av valgt faglærer
Åpent for
PhD studenter innen informasjonsteknologi 
Emneevaluering
Skjema og/eller diskusjon
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto