PhD Prosjektemne i datateknologi (DAT930)

Prosjektarbeide skreddersydd til kandidatens forskningsområde.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DAT930

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet datateknikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave og muntlig fremføring 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vurderingsform avhenger av type prosjekt basert på PhD arbeidet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tomasz Wiktorski

Veileder:

Hein Meling

Veileder:

Tom Ryen

Veileder:

Rong Chunming

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid per uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av valgt faglærer

Åpent for

PhD studenter innen informasjonsteknologi 

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto