Hopp til hovedinnhold

PhD Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling ELE920

Prosjektarbeid skreddersydd til kandidatens forskningsområde.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ELE920

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet signal- bildebehandling, maskinlæring og kybernetikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave og muntlig fremføring 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vurderingsform avhenger av type prosjekt basert på PhD arbeidet.

Fagperson(er)
Veileder: Kjersti Engan
Emneansvarlig: Tormod Drengstig
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
8 timer prosjektarbeid per uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av valgt faglærer
Åpent for
Studenter som følger PhD-programmet i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.
Emneevaluering
Skjema og/eller diskusjon
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto