Hopp til hovedinnhold

PhD Prosjektemne i Fysikk FYS901

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet fysikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS901

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.
Innhold
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet fysikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)
Faglærer: Tomas Brauner
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Faglærer: Tomas Brauner
Faglærer: Eva Rauls
Emneansvarlig: Helge Bøvik Larsen
Arbeidsformer
8 timer prosjektarbeid per uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av aktuell faglærer.
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto