Ph.d. prosjektemne i matematikk (MAT902)

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet matematikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MAT902

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet matematikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Master i matematikk og/eller fysikk.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tore Selland Kleppe

Studiekoordinator:

Helene Nicolaisen

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Forelesninger/seminarer.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto