Emner i algebraisk geometri (MAT910)

Emnet er beregnet for PhD stipendiater innen matematikk og/eller teoretisk fysikk og/eller matematisk fysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MAT910

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Deformasjonsteori for ringer, skjemaer og knipper. Konstruksjon av og egenskaper til Hilbert skjemaer. Representerbare funktorer, grove og fine moduli rom. Konstruksjon av og egenskaper til Moduli rom av knipper og kurver.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap innen deformasjonsteori og grunnleggende moduliteori i algebraisk geometri.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kjennskap til algebraisk geometri.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

5 timer forelesninger og øvinger per uke. Ved få studenter kan emnet bli undervist som ledet selvstudium.

Åpent for

PhD-program i matematikk og fysikk

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto